Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Samenstelling commissie Ruimte

Voordat de raad een besluit neemt over een bepaald onderwerp wordt dit eerst besproken in een commissievergadering. In deze vergadering kan ook een inwoner meepraten.

De mening van inwoners en bedrijven zal de raad meenemen bij de besluitvorming in de raadsvergadering. In Losser zijn er twee aparte commissies: de commissie Bestuur en Samenleving en de commissie Ruimte. Een onderwerp waarover de raad een besluit moet nemen komt in één van deze twee commissies aan de orde.

De commissievergaderingen worden drie weken (commissie Bestuur en Samenleving) en twee weken (commissie Ruimte) voor de raadsvergadering gehouden. De raadsleden kunnen tijdens de commissievergaderingen ook informatie vragen aan het college van B en W. Dit ter voorbereiding van de besluitvorming in de raadsvergadering.

Voorzitter

Bij aanvang van de zittingsperiode is gekozen voor een systeem waarbij de raad vijf voorzitters benoemt, die afwisselend het voorzitterschap van de commissie vervullen. Dus
In tegenstelling tot de raadsvergadering is niet de burgemeester voorzitter van een commissievergadering maar één van die vijf raadsleden.

Inspreekmogelijkheden

De vergaderingen zijn openbaar. U als burger kunt er dus altijd bij zijn én u kunt inspreken. Tijdens de vergadering kunt u uw mening uitspreken over onderwerpen die op de agenda staan. U kunt echter niet mee discussiëren.
De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten.
Wilt u van dit inspreekrecht gebruik maken, meldt dit dan voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter of de griffier.

Onderwerpen die in de commissie Ruimte aan de orde komen:

  • Recreatie en toerisme
  • Openbare werkenVerkeer en vervoer
  • Ruimtelijke ordening
  • Volkshuisvesting
  • Handhaving
  • Vergunningverlening (bouwzaken)
  • Economische zaken
  • Duurzaamheid, milieu en afval
  • Grondzaken

Leden Commissie Ruimte

M. Horstman-Hoekstra (Burgerforum, niet-raadslid),  H. Volmbroek (Burgerforum, raadslid), J. Tijdhof (Burgerforum, raadslid), G. Bolscher (CDA, raadslid), G. Waanders (CDA, niet-raadslid), L. Westerhof (CDA, raadslid),  I. van Dijk-Nijenhuis (VVD, niet-raadslid), T. Wildschut (VVD, niet-raadslid), R. Ringenoldus (D66, niet-raadslid), J. Wildschut-Lubben (D66, niet-raadslid),  J. Nordkamp (PvdA, raadslid), J. Velders-Wientjes (PvdA, niet-raadslid).

Meer informatie over de raadsleden vindt u op de pagina Samenstelling gemeenteraad.