Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Raadsvergaderingen in juni

De komende maand staan een aantal raadsbijeenkomsten gepland.

Deze zijn digitaal, maar het presidium heeft aangegeven zoveel mogelijk fysiek te willen vergaderen. De agenda’s van de bijeenkomsten staan (of komen) op de website losser.nl/bestuur

Dit is de planning voor juni:
2 juni      Beeldvormende bijeenkomst: inspreken op bestemmingsplannen;
16 juni    Oordeelsvormende bijeenkomst: diverse onderwerpen
23 juni    Besluitvormende raad o.a. jaarrekening 2019. Aansluitend vindt de oordeelsvormende vergadering over de Voorjaarsnota plaats
30 juni    Besluitvormende raad: Voorjaarsnota (fysiek)

In maart 2020 is de raad gestart met de pilot voor een nieuw vergadersysteem. De bedoeling was dat de pilot zou lopen tot de zomervakantie en dan geëvalueerd zou worden. Het presidium heeft besloten de pilot het gehele jaar te laten duren. Een nieuw vergaderschema op basis van het BOB-model volgt binnenkort.
Voor vragen kunt u terecht bij de griffier Ben Pikula, 06 1250 4359.