Griffieteam

Het griffieteam adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden

De griffie is er voor de raad. Het griffieteam adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffie de raadsleden bij. De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffie intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers. Ook inwoners en medewerkers van organisaties en instellingen kunnen rekenen op de griffie. Wilt u contact met de raad, fracties en/of raadsleden? Of wilt u gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen enzovoort? Dan staat de griffie voor u klaar.

Contact 

Robin Meinen, griffier, r.meinen@losser.nl
Mart van Lagen, raadsondersteuner, mart.vanlagen@losser.nl