Rekenkamercommissie

De gemeente Losser heeft een rekenkamercommissie samen met de gemeenten Dinkelland en Oldenzaal. Er kunnen gezamenlijke onderzoeken worden gedaan of afzonderlijk per gemeente.

Deze onafhankelijke commissie maakt voor alle inwoners van Losser en voor de gemeenteraad zichtbaar hoe de gemeente haar beleid heeft uitgevoerd. Worden alle doelen in dit beleid bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect? Is het in overeenstemming met alle regels en besluiten? Zijn de uitgaven acceptabel? Dit moet gecontroleerd worden en dat doet de rekenkamer.

De rekenkamercommissie bestaat uit drie personen die geen (zakelijke of persoonlijke) relatie hebben met de gemeente. Zij kunnen dus onafhankelijk en objectief hun werk doen. 

Wie zitten er in de rekenkamercommissie?

  • de heer drs. G.H.A.M. Lohuis (Fons) Lohuis (voorzitter) 
  • de heer M. Loman (Mike) Loman (lid) 
  • de heer dr. J. Kort (Jelle) Kort (lid) 

De rekenkamercommissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris: 

  • De heer M. (Mart) van Lagen

De rekenkamercommissie is te bereiken via:

Wat doet de rekenkamercommissie?

De commissie vraagt fracties, raadsleden en burgers om mogelijke onderwerpen voor onderzoek. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan de gemeenteraad.
Het onderwerp moet voldoen aan de volgende vier voorwaarden:

  • Het onderwerp is maatschappelijk, politiek en/of financieel belangrijk.
  • Er is een onderbouwd vermoeden dat er bij de uitvoering iets niet in orde is, met risico op ernstige financiële of maatschappelijke gevolgen.
  • Een onderzoek door de rekenkamercommissie moet meerwaarde hebben.
  • Het onderzoek moet voor de rekenkamercommissie haalbaar zijn en passen binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden.

Openbaarheid

De onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie zijn openbaar.

Heeft u als inwoner een onderwerp voor een rekenkameronderzoek?

De rekenkamercommissie staat open voor de ideeën van de inwoners van de gemeente Losser. U kunt als inwoner een verzoek indienen bij de rekenkamercommissie om een bepaald onderwerp te onderzoeken.
Heeft u een suggestie voor de rekenkamerkamercommissie? Neem via de griffie contact op met de rekenkamercommissie, door te mailen naar griffie@losser.nl of te bellen met 053-5377290.