Samenstelling college van B&W 2022 - 2026

Waarnemend burgemeester (Gerrit Jan Kok)Gerrit Jan Kok

Contact:

Spreekuur: op afspraak via het bestuurssecretariaat (tel. 053 - 537 72 83)

E-mailadres: burgemeester@losser.nl

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid  
 • Brandweer  
 • Bestuurlijke integriteit  
 • Internationale betrekkingen  
 • Interbestuurlijke samenwerking  
 • Strategische allianties 
 • Bestuurszaken  
 • Communicatie & representatie  

Wethouder Burgerforum (Marian Oosterbroek)  wethouder Marian Oosterbroek

 • Wmo  
 • Jeugdzorg  
 • Volksgezondheid 
 • Welzijn 
 • Inwonerparticipatie 
 • Financiën & belastingen 
 • Inkoop en aanbestedingsbeleid,  
 • Subsidiebeleid 
 • Dierenwelzijn  
 • Samenwerking Losser-Enschede 
 • Publiekszaken  
 • Automatisering en informatievoorziening  
 • Vergunningverlening 
 • Eerste locoburgemeester 
 • Contactwethouder Overdinkel en De Lutte

Projecten 

 • Omgevingswet 
 • Toekomstvisie Losser 
 • Sporthal De Lutte 
 • Aloysiuslocatie

Wethouder D66 (Jaimi van Essen) wethouder Jaimi van Essen

 • Klimaat en energietransitie 
 • Milieubeleid 
 • Afval 
 • Vastgoed, bezit & grondzaken, inclusief sportaccommodaties 
 • Ruimtelijke ontwikkeling 
 • Verkeer en Vervoer 
 • Inrichting en beheer openbare ruimte 
 • P&O 
 • Openbare Werken inclusief Servicebedrijf 
 • Handhaving 
 • Onderwijs 
 • Tweede locoburgemeester  
 • Contactwethouder Glane en Beuningen

Projecten 

 • Centrumontwikkeling De Lutte en Losser

 Wethouder PvdA (Jimme Nordkamp) wethouder Jimme Nordkamp

 • Werk & Inkomen  
 • Participatiewet en re-integratie 
 • Vluchtelingen en statushouders 
 • Wonen 
 • Economische zaken  
 • Recreatie en toerisme 
 • Cultureel erfgoed 
 • Sport en cultuur 
 • Landbouw en buitengebied 
 • Derde locoburgemeester  
 • Contactwethouder Losser

Projecten 

 • Sociaaleconomische structuurversterking Overdinkel 

Gemeentesecretaris (Jelmer van Dam)J. van Dam

Contact:

Afspraak via het bestuurssecretariaat
(tel.053 5377282)

E-mailadres: j.vandam@losser.nl

 
 

 

 

 

Collegeprogramma

Het collegeprogramma kunt u nalezen in het Coalitieakkoord 2022-2026 [PDF] “Groeien door ambitie. Samen werken aan een krachtig Losser.”