lijst Nevenfuncties 28-02-19

Overzicht nevenfuncties

Datum: 28 februari 2019

 

Burgemeester

Ir. C.A.M. Kroon

 

Functies op basis van burgemeestersambt

Bezoldiging

 

Lid Algemeen Bestuur Regio Twente

Onbezoldigd

Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Twente

Onbezoldigd

Lid Algemeen bestuur Euregio

Onbezoldigd

 

Functies op persoonlijke titel

 

Bezoldiging

Buitengewoon lid MVI-E brigade

Onbezoldigd

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Onbezoldigd

 

 

Wethouder

H.J.M. Nijhuis

 

Functies op basis van wethouderschap

Bezoldiging

 

Plv. lid Algemeen Bestuur Regio Twente

Onbezoldigd

Lid Algemeen Bestuur Gemeentelijk Belastingkantoor

Onbezoldigd

Lid Algemeen Bestuur Stadsbank Oost-Nederland

Onbezoldigd

Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente

Onbezoldigd

Lid Bestuurscommissie Agenda van Twente

Onbezoldigd

Plv. lid Algemeen Bestuur Euregio

Onbezoldigd

 

 

Functies op persoonlijke titel

 

Bezoldiging

Bestuurslid Stichting Culturele Evenementen De Lutte

Onbezoldigd

Lid werkgroep dialect Dree Marken

Onbezoldigd

Bestuurder RUEGG b.v.

Deels slapend (bezoldigd) en deels onbezoldigd

 

 

 

 

Wethouder

A.J. Prins

 

Functies op basis van wethouderschap

Bezoldiging

 

Lid Algemeen Bestuur Crematoria Twente

Onbezoldigd

Plv. lid Algemeen Bestuur Stadsbank Oost-Nederland

Onbezoldigd

Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeentelijk Belastingkantoor

Onbezoldigd

Lid Bestuurscommissie OZJT

Onbezoldigd

Lid Bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Onbezoldigd

 

 

Functies op persoonlijke titel

 

Bezoldiging

Trainer Haya van Someren Stichting

Onbezoldigd

 

Wethouder

J. van Essen

 

Functies op basis van wethouderschap

Bezoldiging

 

Plv. lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente

Onbezoldigd

Plv. lid Algemeen Bestuur Crematoria Twente

Onbezoldigd

Gemeentelijk vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergaderingen Twence en Twente Milieu

Voorzitter Duurzaam Thuis Twente

Onbezoldigd

Onbezoldigd

 

 

Functies op persoonlijke titel

 

Bezoldiging

RvT Stichting Twentement/D’ran

Onbezoldigd

Programmacommissie D66 Overijssel

Onbezoldigd

 

 

Secretaris

Drs. J. van Dam

 

Nevenfuncties

 

Bezoldiging

Geen