Nevenfuncties - 25 mei 2020

Overzicht nevenfuncties 

Datum: 25 mei 2020

 

Burgemeester

Ir. C.A.M. Kroon

   
Functies op basis van burgemeestersambt Bezoldiging
   
Lid Algemeen Bestuur Regio Twente  

Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Twente  

Lid Algemeen bestuur Euregio    

Onbezoldigd

Onbezoldigd

Onbezoldigd

   
Functies op persoonlijke titel    Bezoldiging
   
Buitengewoon lid MVI-E brigade    

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand  
Onbezoldigd

Onbezoldigd
   Wethouder 

H.J.M. Nijhuis

 

 
Functies op basis van wethouderschap    

Bezoldiging
   
Plv. lid Algemeen Bestuur Regio Twente    

Lid Algemeen Bestuur Gemeentelijk Belastingkantoor    

Lid Algemeen Bestuur Stadsbank Oost-Nederland    

Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente    

Lid Bestuurscommissie Agenda van Twente    

Plv. lid Algemeen Bestuur Euregio    
Onbezoldigd

Onbezoldigd

Onbezoldigd

Onbezoldigd

Onbezoldigd

Onbezoldigd

 
 
Functies op persoonlijke titel   


Bestuurslid Stichting Culturele Evenementen De Lutte    

Lid werkgroep dialect Dree Marken    

Bestuurder RUEGG b.v.     
Bezoldiging


Onbezoldigd

Onbezoldigd

Deels slapend (bezoldigd) en deels onbezoldigd
   Wethouder

A.J. PrinsFuncties op basis van wethouderschap    


Lid Algemeen Bestuur Crematoria Twente    

Plv. lid Algemeen Bestuur Stadsbank Oost-Nederland    

Plv. lid Algemeen Bestuur  Gemeentelijk Belastingkantoor    

Lid Bestuurscommissie OZJT    

Lid Bestuurscommissie Publieke Gezondheid    Functies op persoonlijke titel     


Trainer Haya van Someren Stichting    Bezoldiging


Onbezoldigd

Onbezoldigd

Onbezoldigd

Onbezoldigd

OnbezoldigdBezoldiging


Onbezoldigd

 Wethouder 

J. van Essen


Functies op basis van wethouderschap    

 


Plv. lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente    

Plv. lid Algemeen Bestuur Crematoria Twente    

Gemeentelijk vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergaderingen Twence en Twente Milieu    

Voorzitter Duurzaam Thuis Twente    Functies op persoonlijke titel    


RvT Stichting Twentement/D’ran    

Programmacommissie D66 Overijssel    

Voorzitter De Maatschappij Departement Twente    

Eigenaar Evâvin    
Secretaris

Drs. J. van Dam

 


Nevenfuncties    

Geen    
 


Bezoldiging


Onbezoldigd

Onbezoldigd

Onbezoldigd

Onbezoldigd


Bezoldiging


Onbezoldigd

Onbezoldigd

Onbezoldigd

Bezoldigd
Bezoldiging