Nevenfuncties 1 april 2021

Overzicht nevenfuncties

Datum: 1 april 2021

 

Burgemeester

Ir. C.A.M. Kroon

 

Functies op basis van burgemeestersambt

Bezoldiging

 

Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Twente

Onbezoldigd

Lid Algemeen bestuur Euregio

Onbezoldigd

 

Functies op persoonlijke titel

 

Bezoldiging

Lid van het comité van aanbeveling van het Maker Festival Twente

Onbezoldigd

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Onbezoldigd

Lid Raad van Toezicht Het Oversticht

Bezoldigd

 

 

Wethouder

H.J.M. Nijhuis

 

Functies op basis van wethouderschap

Bezoldiging

 

Lid Algemeen Bestuur Gemeentelijk Belastingkantoor

Onbezoldigd

Plv. lid Algemeen Bestuur Stadsbank Oost-Nederland

Onbezoldigd

Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente

Onbezoldigd

Plv. lid Algemeen Bestuur Euregio

Onbezoldigd

Lid bestuurlijk overleg Sociaal Economische Structuurversterking

Onbezoldigd

Lid bestuur Recreatieschap Twente (per 1-1-2022)

Onbezoldigd

 

 

Functies op persoonlijke titel

 

Bezoldiging

Bestuurslid Stichting Culturele Evenementen De Lutte

Onbezoldigd

Lid werkgroep dialect Dree Marken

Onbezoldigd

Bestuurder RUEGG b.v. 

Deels slapend (bezoldigd) en deels onbezoldigd

 

 

 

Wethouder

A.J. Prins

 

Functies op basis van wethouderschap

Bezoldiging

 

Lid Algemeen Bestuur/voorzitter bestuur Crematoria Twente

Onbezoldigd

Lid Algemeen Bestuur Stadsbank Oost-Nederland

Onbezoldigd

Plv. lid Algemeen Bestuur  Gemeentelijk Belastingkantoor

Onbezoldigd

Lid Algemeen bestuur GR Gezondheid

Onbezoldigd

Plv. lid bestuurlijk overleg Sociaal Economische Structuurversterking

Onbezoldigd

Plv. lid bestuur Recreatieschap Twente (per 1-1-2022)

Onbezoldigd

 

 

Functies op persoonlijke titel

 

Bezoldiging

Trainer Haya van Someren Stichting

Onbezoldigd

 

Wethouder

J. van Essen

 

Functies op basis van wethouderschap

Bezoldiging

 

Plv. lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente

Onbezoldigd

Plv. lid Algemeen Bestuur Crematoria Twente

Onbezoldigd

Gemeentelijk vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergaderingen Twence en Twente Milieu

Onbezoldigd

Voorzitter Duurzaam Thuis Twente

Onbezoldigd

Plv. lid algemeen bestuur GR Gezondheid

Onbezoldigd

 

 

Functies op persoonlijke titel

 

Bezoldiging

RvT Stichting Twentement/D’ran

Onbezoldigd

Programmacommissie D66 Overijssel

Onbezoldigd

Voorzitter De Maatschappij Departement Twente

Onbezoldigd

Eigenaar Evâvin

Bezoldigd

 

 

Secretaris

Drs. J. van Dam

 

Nevenfuncties

 

Bezoldiging

Geen