Samenstelling college van B&W

Waarnemend burgemeester (Gerrit Jan) Kok

Portretfoto van waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok

Contact:

Spreekuur: op afspraak via het bestuurssecretariaat (tel. 053 - 537 72 83)

E-mailadres: burgemeester@losser.nl

Portefeuille:

 • Wettelijke taken 
 • Internationale betrekkingen 
 • Interbestuurlijke samenwerking 
 • Integrale veiligheid 
 • Bestuurszaken 
 • Samensmeden allianties 
 • Integriteit

 

wethouder Harry NijhuisWethouder H. (Harry) Nijhuis (CDA)

Contact

Spreekuur: op afspraak via het bestuurssecretariaat (tel. 053 5377282)

E-mailadres: h.nijhuis@losser.nl

Portefeuille:

 • 1e loco-burgemeester / vervanger burgemeester 
 • Financiën, belastingen, inkoop en aanbesteding 
 • Samenwerking Losser-Enschede 
 • RO (inclusief invoeren Omgevingswet) 
 • Landinrichting 
 • Vergunningverlening (inclusief Omgevingsdienst Twente) 
 • Landbouw 
 • Cultureel erfgoed 
 • Economische zaken/Recreatie en toerisme 
 • Sport en Cultuur 
 • Subsidiebeleid 
 • Communicatie en representatie 
 • Contactwethouder: Losser 
 • Vervanger van wethouder Van Essen

 

WethouderAnja PrinsWethouder A. (Anja) Prins (VVD)

Contact

Spreekuur: op afspraak via het bestuurssecretariaat (tel.053 5377285)

E-mailadres: a.prins@losser.nl

Portefeuille:

 • 2e loco-burgemeester  
 • Grondzaken en grondbeleid 
 • Volkshuisvesting 
 • Verkeer en vervoer inhoudende: regionale mobiliteit, veiligheid, bereikbaarheid, openbaar 
 • Vervoer  
 • Werk en Inkomen (+SW) 
 • WMO 
 • Jeugdzorg en jeugdbeleid 
 • Volksgezondheid 
 • Welzijn 
 • Onderwijsbeleid 
 • Publiekszaken 
 • Integratie vluchtelingen en statushouders  
 • Automatisering en informatievoorziening 
 • P&O 
 • Contactwethouder: Overdinkel 
 • Vervanger van wethouder Nijhuis

Projecten:
Nieuwbouw sporthal de Lutte i.c.m. ontwikkeling Luttermolenveld

Wethouder Jaimi van Essen

Wethouder J. (Jaimi) van Essen (D66)

Contact:

Spreekuur: op afspraak via het bestuurssecretariaat (tel. 053-5377283)

E-mailadres:  j.vanessen@losser.nl

Portefeuille:

 • 3e loco-burgemeester 
 • Handhaving fysieke leefomgeving 
 • Vastgoedbeheer en exploitatie 
 • Dierenwelzijn 
 • Duurzaamheid 
 • Milieubeleid 
 • Afval 
 • Onderwijs huisvesting 
 • Burgerparticipatie 
 • Inrichting openbare ruimte  
 • Openbare werken inclusief onderhoud en vervanging wegen, riolering c.s. 
 • Contactwethouder: De Lutte, Beuningen en Glane 
 • Vervanger van wethouder Prins

Projecten:

 • Nieuwbouw sporthal Losser  
 • Vernieuwbouw Carmelcollege 
 • Centrumontwikkeling Losser 
 • Centrumontwikkeling De Lutte

 

Gemeentesecretaris drs. J. (Jelmer) van DamJ. van Dam

Contact:

Afspraak via het bestuurssecretariaat
(tel.053 5377282)

E-mailadres: j.vandam@losser.nl

 

 

 

 

Collegeprogramma

Het collegeprogramma kunt u nalezen in het Coalitieakkoord gemeente Losser 2018-2022 (PDF) "Met opgestroopte mouwen vooruit. En noe verdan!".

 

Nevenfuncties

Bekijk hier het overzicht met nevenfuncties van het college van B&W.