Samenstelling college van B&W

Cia Kroon

Burgemeester Ir. C.A.M. (Cia) Kroon

Contact:

Spreekuur: op afspraak via het bestuurssecretariaat (tel. 053-5377283)

E-mailadres: burgemeester@losser.nl

Portefeuille

 • Wettelijke taken
 • Internationale betrekkingen
 • Interbestuurlijke samenwerking
 • Integrale veiligheid
 • Bestuurszaken
 • Communicatie en representatie
 • P&O
 • Samensmeden allianties
 • Integriteit

wethouder Harry NijhuisWethouder H. (Harry) Nijhuis (CDA)

Contact

Spreekuur: op afspraak via het bestuurssecretariaat (tel. 053 5377282)

E-mailadres: h.nijhuis@losser.nl

Portefeuille

 • 1e loco-burgemeester/vervanger burgemeester
 • Financiën, belastingen, inkoop en aanbesteding
 • Samenwerking Losser-Enschede
 • Ruimtelijk Ordening
 • Landinrichting
 • Gebiedsontwikkeling/landelijk gebied
 • Vergunningverlening (inclusief Omgevingsdienst Twente)
 • Landbouw
 • Cultureel erfgoed
 • Economische zaken/Recreatie en toerisme
 • Sport en Cultuur
 • Subsidiebeleid
 • Contactwethouder: Losser
 • Vervanger van wethouder Van Essen

Projecten:
Omgevingswet

WethouderAnja PrinsWethouder A. (Anja) Prins (VVD)

Contact

Spreekuur: op afspraak via het bestuurssecretariaat (tel.053 5377285)

E-mailadres: a.prins@losser.nl

Portefeuille

 • 2e loco-burgemeester
 • Grondzaken en grondbeleid
 • Volkshuisvesting
 • Verkeer en vervoer inhoudende: regionale mobiliteit, veiligheid, bereikbaarheid, openbaar vervoer 
 • WMO
 • Jeugdzorg en jeugdbeleid
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • Werk en Inkomen (+SW)
 • Onderwijsbeleid
 • Publiekszaken
 • Integratie vluchtelingen en statushouders
 • Automatisering en informatievoorziening
 • Contactwethouder: Overdinkel
 • Vervanger van wethouder Nijhuis

Projecten:
Nieuwbouw sporthal de Lutte i.c.m. ontwikkeling Luttermolenveld

Wethouder Jaimi van EssenWethouder J. (Jaimi) van Essen (D66)

Contact:

Spreekuur: op afspraak via het bestuurssecretariaat (tel. 053-5377283)

E-mailadres:  j.vanessen@losser.nl

Portefeuille

 • 3e loco-burgemeester
 • Handhaving fysieke leefomgeving
 • Vastgoedbeheer en exploitatie
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaamheid
 • Milieubeleid
 • Afval
 • Onderwijs huisvesting
 • Burgerparticipatie
 • Inrichting openbare ruimte
 • Openbare werken inclusief onderhoud en vervanging wegen, riolering c.s.
 • Contactwethouder: De Lutte, Beuningen en Glane
 • Vervanger van wethouder Prins

Projecten

 • Nieuwbouw sporthal Losser 
 • Vernieuwbouw Carmelcollege 
 • Centrumontwikkeling Losser 
 • Centrumontwikkeling De Lutte 

Gemeentesecretaris drs. J. (Jelmer) van DamJ. van Dam

Contact:

Afspraak via het bestuurssecretariaat
(tel.053 5377282)

E-mailadres: j.vandam@losser.nl

 

 

 

 

Collegeprogramma

Het collegeprogramma kunt u nalezen in het Coalitieakkoord gemeente Losser 2018-2022 (PDF) "Met opgestroopte mouwen vooruit. En noe verdan!".

 

Nevenfuncties

Bekijk hier het overzicht met nevenfuncties van het college van B&W.