Cijfers en statistieken

Op deze pagina vindt u informatie over onderzoeken, statistieken en cijfers over Losser.

Kennispunt Twente

Kennispunt Twente beschikt over veel data voor Twentse gemeenten, waaronder de gemeente Losser. Kennispunt Twente doet onderzoek en verzamelt gegevens over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld op het gebied van bevolkingscijfers, wonen, werkgelegenheid en veiligheid. Er is de mogelijkheid om zelf op een eenvoudige manier zelf tabellen en grafieken te maken. Ga naar Kennispunt Twente.

Waar staat je gemeente

Op de website waarstaatjegemeente.nl is te vinden hoe gemeenten er voor staan op verschillende terreinen. Op deze website kunt u de cijfers van uw eigen gemeente ook vergelijken met andere gemeenten.

De Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor geeft bijvoorbeeld informatie over het veiligheidsgevoel van mensen in hun woonomgeving, over ervaren overlast en over de mate van tevredenheid over de politie. De Veiligheidsmonitor presenteert naast het landelijke beeld ook regionale en lokale uitkomsten (van de 50 grootste gemeenten). De Veiligheidsmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd in de vorm van een rapportage en in de vorm van cijfers in de databank van het CBS.

Lees hier de rapportage van de Veiligheidsmonitor.

Bekijk hier de databank van het CBS.