Dienstverleningsvisie

De gemeente Losser heeft in 2021 samen met de samenleving kritisch gekeken naar wat er in haar dienstverlening kan worden verbeterd. Dat heeft geleid tot een aantal ontwikkelsporen en aanbevelingen [pdf 1491kB] en een nieuwe dienstverleningsvisie  en werkwijze [pdf 3500kB]. 

Klik hier voor de dienstverleningsvisie 'Betrouwbaar en dichtbij'. 
Klijk hier voor ontwikkelsporen en aanbevelingen

 

Praatplaat dienstverlening