Uitslag Gemeenteraadsverkiezing

Verkiezing gemeenteraad: het aantal stemmen per lijst en kandidaat

Het aantal stemmen per lijst en per kandidaat is vastgelegd in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau.