Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Kampeerfeest? Dan eerst dit regelen!

Leuk dat je geïnteresseerd bent in het organiseren van een kampeerfeest in de gemeente Losser.

Om ervoor te zorgen dat het kampeerfeest voor iedereen leuk is en blijft, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. 

-    Je zit nog op de middelbare school, of je hebt dit jaar examen gedaan.

-    Je kampeert ergens in de periode van 27 juni t/m 31 juli.

-    Je kampeert maximaal een week.

-    Je levert minimaal 3 werkdagen voor het kamperen de ingevulde en ondertekende spelregels digitaal in via handhaving@losser.nl.
     Bij het kamperen vanaf vrijdagavond lever je deze dus uiterlijk de dinsdag daarvoor in. 

-    Je levert ook een coronaproof kampeerplan in. In dit plan beschrijf je kort hoe je ervoor zorgt dat de coronaregels worden nageleefd.
     Richt je hierbij voornamelijk op activiteiten binnen in de tent. Vergeet hierbij niet ook na te denken over hoe jullie afstand houden bij slecht weer. 

-    Uiteraard mag er pas gekampeerd worden als je een door de gemeente ondertekend exemplaar hebt van de spelregels. 

Bekijk hier de spelregels en het kampeerplan:

Spelregels kampeerfeest
Kampeerplan

Heb je vragen? Neem dan contact op met Daan Linders of Marijke Pluijgers via telefoonnummer 053 - 53 77 444.

We wensen jullie een mooi kampeerfeest!