Stemperiode voor verlenging bedrijveninvesteringszone centrum Losser gestart

De gemeenteraad heeft de nieuwe Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Losser 2022-2026 vastgesteld. De verordening treedt echt in werking als er voldoende draagvlak is onder de ondernemers in de betreffende zone in het centrum van Losser. Vanaf 29 september tot 8 november kunnen de betreffende ondernemers binnen de BI-zone hun stem uitbrengen. Zij ontvangen daarvoor een stembiljet en de benodigde extra informatie.

Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied, waarin ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen investeren in een aantrekkelijk winkel- en ondernemersklimaat. De gemeenteraad van Losser was lovend over de manier waarop de ondernemers in het centrum van Losser nu samenwerken.

Marcel de Jong, voorzitter Centrum Management Losser: “Door voor de Bi-zone te stemmen, timmeren we in Losser verder aan de weg. Samen met de gemeente zorgen we voor een attractief en levendig centrum. Gezellig om te vertoeven en om te winkelen. Maandelijks organiseren we grote en minder grote evenementen om de levendigheid van Centrum Losser verder te vergroten.” 

Wethouder Harry Nijhuis: “Als wethouder Economische Zaken en Recreatie & Toerisme zie ik dat de bedrijveninvesteringszone in het centrum van Losser in de afgelopen jaren mooie resultaten heeft opgeleverd. De BI-zone geeft de ondernemers meer mogelijkheden om actief, creatief en innovatief te zijn. De BI-zone zorgt voor extra energie bij de ondernemers. Ze gaan er samen tegenaan om het centrum van Losser vitaal en bruisend te houden.  Dat stimuleert ons als gemeente weer om fors te investeren in de openbare ruimte. En om nieuwe projecten op te pakken zoals de ‘Erfgoeddeal Beken en Bleken’. Gemeente en ondernemers steunen elkaar, in goede en slechte tijden. Samen dragen we de lasten. Samen profiteren we ook van een levendig en vitaal dorpscentrum. De kracht is, dat iedereen meedoet. Als er voldoende draagvlak is onder de ondernemers voor een nieuwe termijn van de BI-zone, dan investeert de gemeente extra in de samenwerking met Centrum Management Losser (CML). Hoe precies bespreken we dan met het bestuur. Maar we hebben de komende jaren alvast € 15.000 hiervoor gereserveerd.”

       

losser-st.-maartenstraat