Officiële mededelingen 31 mei 2017

Welke vergunningen zijn aangevraagd, waarover vergadert de commissie Ruimte op 6 juni?

U leest het in de Week van Losser van 31 mei 2017