Officiële mededelingen 24 mei 2017

Welke vergunningen zijn aangevraagd, waarover vergadert de commissie Bestuur en Samenleving op 30 mei?

U leest het in de Week van Losser van 24 mei 2017