Officiële mededelingen 17 mei 2017

Welke vergunningen zijn aangevraagd, waarover vergadert de Gemeenteraad op 23 mei?

U leest het in de Week van Losser van 17 mei 2017