Officiële mededelingen 14 juni 2017

Welke vergunningen zijn aangevraagd, waarover vergadert de Gemeenteraad op 20 juni?

U leest het in de Week van Losser van 14 juni 2017