‘Zorg’ en ‘ontspanning’ in balans

“Hoe kunnen wij mensen die zorgen voor een partner of een kind zo goed mogelijk ondersteunen? Om die vraag te beantwoorden, hebben we vorig jaar op verzoek van de raad een onderzoek gehouden onder mantelzorgers”, aldus wethouder Anja Prins. De resultaten van dit mantelzorgonderzoek hebben geleid tot een uitvoeringsplan met verschillende activiteiten.

In de gemeente Losser streven we naar een samenleving waarin mantelzorgers gezien en gehoord worden en op een gezonde manier voor hun naaste kunnen (blijven) zorgen. Een mantelzorger heeft, net als iedereen, op z’n tijd ontspanning nodig. “De gemeente heeft mantelzorgconsulenten van Fundament gevraagd om hierbij te helpen,” vertelt Anja Prins. “Voor dagopvang (om de mantelzorger te ontlasten) onderzoeken we samen met onze partners naar meer mogelijkheden in de gemeente Losser om tegemoet te komen aan de vraag.” De gemeente Losser stelt jaarlijks ruim 150.000 euro beschikbaar aan Fundament om deze taken uit te voeren. Ieder jaar worden de activiteiten geëvalueerd of ze hebben bijgedragen aan de vooraf afgesproken doelstellingen.

Voor jong en oud

Mantelzorgconsulenten geven persoonlijk advies en organiseren allerlei activiteiten. Zo zorgen vrijwilligers en ervaringsmaatjes ervoor dat (jonge) mantelzorgers worden ontlast en ondersteuning krijgen bij hun zorgtaken. Ook zijn er diverse activiteiten waar mensen die in eenzelfde situatie zitten, elkaar kunnen ontmoeten en (h)erkenning en ontspanning kunnen vinden. Zoals samen wandelen, mantelzorg- en Alzheimercafés of een cursus ‘Omgaan met dementie’. Speciaal voor jonge mantelzorgers zijn er activiteiten (JMZ Go!) waar zij leeftijdsgenootjes kunnen ontmoeten die dezelfde dingen meemaken. Daarnaast zijn er verdiepingscursussen zoals de brussencursus (broers en zussencursus) en Sammie en de schatkist. 

Je begrijpt elkaar gewoon

Eén op de vier mensen in Nederland is mantelzorger en dat worden er in de toekomst nog meer. Zij staan klaar voor een ander die zorg nodig heeft door bijvoorbeeld een ziekte, beperking of verslaving. Ze helpen bij dagelijkse dingen zoals aankleden, het huishouden, verzorging of gewoon door er te zijn. Het zorgen gebeurt met liefde, maar kan soms ook stressvol en veeleisend zijn en daarmee effect hebben op de gezondheid van de mantelzorger. “Wij roepen inwoners op om zich eerder bij Fundament te melden. Ook ouders, broers of zussen van een ziek kind of een kind met een verslaving zijn mantelzorgers,” vertelt Jannet Huisman, mantelzorgconsulent bij Fundament, “maar zij zien dat gewoon als hun taak of iets dat erbij hoort. Ze hoeven niet eens direct ondersteuning nodig te hebben, maar wij kunnen hen wel in contact brengen met mensen die in dezelfde situatie zitten. Zij begrijpen elkaar en dat kan al heel prettig zijn.”

Wat doet een mantelzorger?

Mantelzorger ben je wanneer je meer dan 8 uur per week en langer dan drie maanden voor een naaste zorgt of je er zorgen over maakt. Dit kan gaan om een partner, ouder, kind, of familielid, maar ook om vrienden of buren. Ook kinderen (4-21 jaar) kunnen (jonge) mantelzorger zijn, bij hen draait dit om het zorgen voor of het zorgen maken over een gezins- of familielid. Ook kan een jonge mantelzorger soms onbewust een stukje zorg moeten missen in het gezin vanwege de extra aandacht die uit gaat naar een gezinslid met een ziekte of beperking. 

Fundament helpt

Wil je meer weten of je aanmelden? Neem dan contact op met Jannet Huisman en Wesley Elfers, telefoon: 053-5369400 of info@fundamentlosser.nl 
Of kijk op www.fundamentlosser.nl