Zeven starterswoningen op de locatie van de voormalige Martinusschool in Losser

Hoek Enschedesestraat - Zweermanstraat

Het college is akkoord met het ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van zeven grondgebonden starterswoningen op de locatie van de voormalige Martinusschool aan de Enschedesestraat in Losser. Ook wordt er een parkeerterrein aangelegd met 12 parkeerplaatsen, dat bereikbaar is vanaf de Zweermanstraat. 

Wethouder Harry Nijhuis: “het is een heel mooi woningbouwplan voor mensen die in Losser op zoek zijn naar een starterswoning. Wij weten dat hier veel behoefte aan is. Ik ben dan ook heel tevreden dat deze nieuwe woningen er nu kunnen komen. Om de grondexploitatie financieel rond te maken, stellen we de gemeenteraad voor zo’n 38.000 euro uit de reserve Grondbedrijf toe te voegen aan de grondexploitatie. Dit financiële tekort wordt veroorzaakt door ons uitgangspunt dat de woningen straks te koop worden aangeboden in het starterssegment: de prijsklasse tussen circa € 250.000,- en € 275.000. Om er bovendien voor te zorgen dat deze woningen zoveel mogelijk verkocht worden aan Losserse starters, maken we met de ontwikkelende partij harde afspraken over de Vrij Op Naam-prijs, de zelfbewoningplicht van de eerste bewoners en het verbod op speculatie. Verder verlangen we van de ontwikkelende partij dat zij kandidaat-kopers met een binding aan de gemeente Losser voorrang geven bij de verkoop van de woningen.”

De voormalige locatie van de Martinusschool leent zich goed voor een herontwikkeling naar woningbouw. Het grondgebonden programma en de ruimtelijk stedenbouwkundige situering sluiten aan bij de directe omgeving. Aan de achterzijde wordt het parkeerterrein gerealiseerd dat, naast dat het voorziet in de parkeerbehoefte van de nieuwe woningen, ook extra parkeergelegenheid biedt voor de bestaande woningen in het gebied. 
Tijdens de afgelopen inspraakperiode zijn twee zienswijzen ingediend. Deze leiden tot een kleine aanpassing van het bestemmingsplan. Het bouwplan zelf blijft onveranderd. De gemeenteraad neemt nog een definitief besluit over het bestemmingsplan.

In deze fase van het project is er nog geen uitgewerkt bouwplan. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt het bouwproject via een openbare aanbestedingsprocedure in de markt gezet.

Versnellingsproject

De herontwikkeling van het terrein van de voormalige Martinusschool is één van de versnellingsprojecten waarvoor de gemeenteraad in december 2020 opdracht heeft gegeven. De versnellingsprojecten in Losser vindt u hier.