Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Zeven Koninklijke onderscheidingen in Losser voor vrijwilligerswerk

Verlate lintjesregendag

Onder grote belangstelling van familie en bekenden werden op vrijdagochtend 3 juli zeven inwoners uit de gemeente Losser in het zonnetje gezet. Locatie was het mooie Erve Kraesgenberg.
Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Uit handen van burgemeester Cia Kroon ontvingen zij hun onderscheiding voor hun verdiensten als vrijwilliger.


Dit jaar was het voor de gedecoreerden geen verrassing meer. Door het coronavirus kon de “echte” Algemene Gelegenheid op vrijdag 24 april niet doorgaan. De burgemeester heeft de gedecoreerden op deze dag al wel medegedeeld dat ze koninklijk onderscheiden zijn.

Burgemeester Kroon spreekt uit enorm trots te zijn op alle zeven gedecoreerden: “Dit zijn mensen die zich inzetten met een groot hart voor de samenleving. Zij zijn een inspirerend voorbeeld voor anderen!”

De nieuwe gedecoreerden in de gemeente Losser zijn:
 

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Liesbeth (E.A.M.) ten Dam – Kuipers, Beuningen

Activiteiten:

1998 – heden             Vrijwilliger bij de kerk Parochie Lumen Christi

                                    lid van de werkgroep gezinsvieringen, voorzitter locatieraad Beuningen

1998 – heden             Vrijwilliger bloemversiering en Lid van de werkgroep kerkversiering
2009 – 2016               Vrijwilliger bij de zorgboerderij en de buurt

2012 – heden             Mantelzorger voor familie

1994 – 2008               Lid ouderraad-medezeggenschapsraad en leesmoeder

1992 – 2000               Secretaris peuterspeelzaal Beuningen (initiatiefnemer)

 

Mevrouw Annette (A.M.J.) Theussing- Hobbelink, Losser

Activiteiten:

1994 – heden             Vrijwilliger bij de vakantiespelweken
2010 – heden             Vrijwilliger van de Kerstmarkt/Kersthuis van de kerstman  

1984 – heden             Vrijwilliger Bruegheliaans Festijn

2006 – 2016               Organisatie vlindermarkt (kunstmarkt)
2008 – heden             Vrijwilliger Carnaval Losser

 

De heer Coen C.A.J.) van Breugel en mevrouw Anneke (J.A.M.) Vincenten, Losser

Activiteiten:

1988 – heden             Initiatiefnemers, oprichters, bestuursleden en leden van het Lossers
                                    Kunst Collectief (LKC)

2002 – 2019               Organisatoren van de Kunstroute Losser

1982 – 1996               Vluchtelingenhulp door particulier initiatief en ondersteuning

 

De heer Hennie (H.W.) Bijkerk, Overdinkel

Activiteiten:

1994 – heden             Vrijwilliger bij Stichting Fundament

1984 – heden             Vrijwilliger bij ’t Trefhuus Overdinkel

1978 – heden             Penningmeester bij de Schuttersvereniging Overdinkel

 

De heer Frank (F.A.J.) Olde Riekerink, de Lutte

Activiteiten:

01-03-2000 – heden   Vrijwilliger bij brandweerpost de Lutte

                                    Dienstverband van meer dan 20 jaar
                                    Professionele opleidingen genoten en diverse trainingen
                                    gevolgd.

                                    Chauffeur zware voertuigen en kazerne coördinator van de Lutte

 

De heer Ad (A.C.M.) Willems, Losser

Activiteiten:
2002 – heden             Vrijwilliger bij de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser

                                    2002 - heden: Bestuurslid organisatie dauwtrapviering op
                                                          Hemelvaartsdag,
                                    2007 - 2015:   Secretaris locatieraad H. Maria Geboortekerk;

                                    2007 - heden: Secretaris begraafplaatscommissie

                                    2018 – heden: Lid van de Pastoraatsgroep Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
1989 - heden              Actief lid van het koor Vivace, onderdeel van de parochie Marie Vlucht,
                                    1989 – 2006   Secretaris in het bestuur
                                    1995- heden   lid van de feestcommissie

De gedecoreerden van de Lintjesregen 2020

 

Op de foto staand van links naar rechts: Cia Kroon, Ad Willems, Annette Theussing, Frank Olde Riekerink, Liesbeth ten Dam. 
Zittend van links naar rechts: Hennie Bijkerk, echtpaar Van Breugel-Vincenten