Zes starterswoningen achter Streekrestaurant Sterrebos in Beuningen

Het college van de gemeente Losser verleent, onder voorwaarden, medewerking aan het plan om zes starterswoningen te realiseren op het perceel Beuningerstraat 65 & 71 in Beuningen (achter Streekrestaurant Sterrebos).

Wethouder Harry Nijhuis: “bij het opstellen van de Woonvisie is eens te meer duidelijk geworden dat in de gemeente Losser, waaronder in het dorp Beuningen, veel behoefte is aan woningen voor starters. Jongeren bijvoorbeeld willen graag in Beuningen blijven wonen. Ze willen een geschikte woning voor een betaalbare prijs. Het plan dat de initiatiefnemer nu presenteert, voorziet daarin. Als gemeente werken we daarom graag mee om dit plan gerealiseerd te krijgen.”

 

Woonvisie biedt ruimte

Bij het vaststellen van de Woonvisie 2021–2031 is meer ruimte ontstaan voor het realiseren van woningen. De Woonvisie geeft aan dat in Beuningen maatwerk in overleg met betrokkenen kan plaatsvinden, waarbij het hoofdaccent ligt op het bouwen voor starters/jongeren.
Vervolgens heeft de initiatienemer een principeverzoek bij de gemeente ingediend om zes half vrijstaande woningen voor starters te mogen realiseren
op zijn perceel in Beuningen. De zes woningen passen, met hun lage gootlijn, goed in de ruimtelijke structuur ter plekke.

Bekijk het plan.

starterswoningen beuningen