Wybren Bakker formateur coalitie Losser

Gisteravond werd bekend dat Burgerforum, D66 en de PvdA in Losser gaan proberen om tot een coalitie te komen. Zij zullen daarbij geholpen gaan worden door formateur Wybren Bakker (63 jaar). Bakker is momenteel zelfstandig ondernemer en lid van Provinciale Staten in Overijssel.

Informateur Hans van Agteren presenteerde op woensdagavond 6 april zijn advies voor de partijen die in Losser de coalitie-onderhandelingen zouden kunnen gaan starten: hij ziet voldoende inhoudelijke overeenkomsten en onderling vertrouwen tussen Burgerforum (7 zetels), D66 en de PvdA (ieder 2 zetels) om tot een stabiele coalitie te komen.

Ruime ervaring in verschillende domeinen

De drie partijen hebben vervolgens in gezamenlijkheid besloten om Wybren Bakker voor te dragen als formateur. Formateur Bakker beschikt over ruime ervaring vanuit zijn huidige en eerdere functies bij overheidsorganisaties, in het maatschappelijke domein en bij enkele zorgorganisaties. De taak van de formateur is om de daadwerkelijke onderhandelingen te begeleiden en om zo tot een coalitieakkoord en een nieuw college te komen.

Wybren Bakker: “Het is een hele eer om voor deze klus gevraagd te worden en ik doe het dan ook graag. De inwoners van Losser verdienen een stabiele coalitie die de grote uitdagingen van de komende jaren goed en voortvarend op kan pakken.”

Inbreng samenleving en oppositie

Bakker ziet ook ruimte voor de oppositie en andere partijen:

“Naast het streven naar duidelijke ambities en afspraken met de formerende partijen, wil ik ook ruimte bieden voor de inbreng van de oppositie. Bovendien wil ik de handschoen van de informateur graag oppakken om partijen uit de samenleving inbrengmogelijkheden te geven bij het tot stand komen van dit nieuwe ambitieuze coalitieakkoord voor de gemeente Losser.” 

Formateur Bakker start op 8 april met zijn werkzaamheden in de gemeente Losser.