Woningcorporatie Domijn, Huurdersbelangenvereniging Losser en gemeente Losser maken nieuwe prestatieafspraken

In de gemeente Losser gaat de Huurders Belangen Vereniging Losser samen met woningcorporatie Domijn en de gemeente Losser nadenken over de belangen van haar  huurders. Hoe partijen dit gaan doen is vastgelegd in een document, genaamd Prestatieafspraken 2018. Daar hebben de drie partijen op 5 maart hun handtekening onder gezet. Waar in het verleden de blik van partijen sterk gericht was op het bouwen van nieuwe woningen, ligt de nadruk nu meer op het bieden van een goed thuis voor een ieder in een vitale, gezonde wijk.

De overheid krijgt steeds meer werkzaamheden op haar bordje als gevolg van het overhevelen van taken van het rijk naar gemeenten. Taken op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. Graag wil de gemeente daarbij werken met één centrale toegang in het nieuwe Kulturhus Losser. Ook woningcorporatie Domijn is nu in het Kulturhus te vinden. 

De partijen willen op weg naar een inclusieve samenleving. Dat wil zeggen ‘mensen niet meer wegstoppen in allerlei instellingen’ maar ze zoveel mogelijk opnemen in onze wijken en buurten. Een taak waar de partijen gezamenlijk voor staan. De inclusieve samenleving brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Vanuit de gemeente gaat de afdeling WIJZ hiermee aan de slag. Vanuit Domijn staan de plaatselijke buurtteams hiervoor klaar.

Afgesproken is dat de Huurders Belangen Vereniging Losser, woningcorporatie Domijn en de gemeente Losser heel veel met elkaar in overleg gaan om een goede afstemming te laten plaatsvinden. De speciale aandacht voor jongeren, ouderen en statushouders blijft onderdeel van afstemming met de woningcorporatie Domijn.

 

ondertekenaars van de prestatieafspraken