Woningbouw in plangebied De Muchte in Losser

Tussen de Diepenbrocklaan, Muchteweg en Vlasakker

Het college van B&W heeft ingestemd met het plan voor de herontwikkeling van het gebied De Muchte in Losser: het gebied tussen de Diepenbrocklaan, Muchteweg en Vlasakker. Op dit terrein stonden een peuterspeelzaal en gebouwen van de stichting Fundament. Inmiddels zijn deze gebouwen gesloopt. Daarvoor in de plaats komt, in het plan van het college, woningbouw in de vorm van 12 grondgebonden (nul treden) woningen en een appartementencomplex met huurwoningen van woningcorporatie Domijn. De gemeente koopt hiervoor de grond van de stichting Fundament en start de procedure voor de wijziging van het bestemmingplan. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 1.058.442.

Wethouder Anja Prins: “Een woongebied realiseren met behoud van zoveel mogelijk bomen en een waterberging. Daar richten we ons op in het ontwikkelingsplan voor De Muchte. We willen er 12 zogenaamde grondgebonden woningen bouwen. Dat zijn woningen die vanaf straatniveau rechtstreeks toegankelijk zijn. Slaap- en badkamers komen op de begane grond, zodat de woningen geschikt zijn voor jong én oud. Verder realiseert Domijn op het terrein een gebouw met 16 huurappartementen. Verdeeld over twee bouwlagen. En met de hoofdingang aan de zijde van de Vlasakker. Deze appartementen worden door Domijn in hoofdzaak verhuurd aan de JP van den Bentstichting voor de huisvesting van cliënten. De JP van den Bentstichting ondersteunt mensen met een beperking bij hun leven.”

Nieuwe inrichting van het gebied

Het eerste schetsplan is gemaakt. In het onderstaande ontwerp staat het plan op hoofdlijnen. Omdat het inrichtingsplan en het bestemmingsplan nog verder worden uitgewerkt, kan het plan op onderdelen nog wijzigen. 

Kaar plangebied de muchte1

Toelichting op het schetsplan

Kavel woningcorporatie Domijn: één deel van het terrein (kavel D) wordt ontwikkeld door woningcorporatie Domijn. De bedoeling is om op die kavel een appartementengebouw in twee bouwlagen te realiseren. Daarin komen in totaal 16 huurappartementen. Het appartementengebouw wordt gerealiseerd aan de zijde van de Vlasakker. Daar komt ook de ingang van het complex. 

Woningkavels: op het andere deel van het terrein komt ruimte beschikbaar voor 12 grondgebonden woningen. De plek van die woningen is in het schetsontwerp globaal weergegeven met A, B en C. 

Groen en waterberging: tussen de bebouwing staat een groen ingekleurd gedeelte. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk van de bestaande, waardevolle bomen te laten staan. Daarnaast is het groene deel ook bestemd voor de wateropvang in het gebied, door middel van wadi’s. Het plan is verder om een wandelpad door het gebied aan te leggen. 

Wat gaat er de komende tijd gebeuren? 

Voordat de plannen kunnen worden uitgevoerd, moet er nog een aantal dingen gebeuren. 

 • Terrein opruimen en tijdelijk inzaaien 
  Zodra het terrein is opgeruimd en opgedroogd wordt het geëgaliseerd en ingezaaid met bloemrijk gras. Een aanzicht dat zo blijft tot het terrein bouwrijp wordt gemaakt.
 • Wijzigen bestemmingsplan 
  Om de herontwikkeling uit te kunnen voeren, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.
 • Omgevingsvergunningen voor het bouwen verlenen
  Zodra het bestemmingsplan is gewijzigd, kunnen de omgevingsvergunningen voor de bouw worden verleend. 
 • Herinrichting van de omliggende wegen en de openbare ruimte vanaf 2022 
  In 2022 staan de Diepenbrocklaan, Vlasakker en Muchteweg op de planning om te worden opgeknapt. Om de overlast te beperken, wordt de uitvoering van de reconstructie van de omliggende wegen afgestemd op de herontwikkeling van het Muchte terrein. 

Planning

In de eerste helft van 2021 wordt het terrein verder afgewerkt. Ook start dan de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan. Een dergelijke procedure neemt doorgaans een jaar in beslag. De tijdsduur daarna is mede afhankelijk van eventuele zienswijzen en beroep. In 2022 wordt naar verwachting de planologische procedure afgerond. Vervolgens worden de benodigde omgevingsvergunningen verleend en het terrein bouwrijp gemaakt. Zodra de gedetailleerde planning klaar is, wordt deze bekend gemaakt.

Bijlage

Ontwikkelingsplan gebied de Muchte Losser