Woningbouw achter restaurant Sterrebos in Beuningen

Het college van de gemeente Losser legt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage voor de bouw van zes twee-onder-één-kapwoningen op het perceel achter restaurant Sterrebos aan de Beuningerstraat 71 in Beuningen. Omdat het geldend bestemmingsplan de bouw van deze woningen nu niet toestaat, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dat plan ligt vanaf donderdag 13 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage.

Een deel van het naastgelegen woonperceel aan de Beuningerstraat 65 maakt tevens onderdeel uit van het plangebied. De nieuwe woningen krijgen een lage goothoogte (maximaal 4 meter hoog) met een kap. Qua bebouwing wordt zo aangesloten bij de bestaande bebouwing in de directe omgeving. Enkele bomen in het plangebied worden weggehaald. Het groen en de bomen aan de randen van het plangebied blijven grotendeels behouden, dit geeft het nieuwe woongebied een groen karakter.

Wethouder Jaimi van Essen: “In Beuningen is er, in het bijzonder bij jongeren en starters op de woningmarkt, veel behoefte aan betaalbare woningen. Zij willen graag in Beuningen blijven wonen als er geschikte woningen beschikbaar komen. De zes twee-onder-één-kapwoningen krijgen een prijs die onder de NHG-grens uit 2022 ligt (€ 355.000). De zes woningen passen, met hun lage gootlijn, goed in de ruimtelijke structuur ter plekke.”

Woningen Beuningen achter Cafe Sterrebos