Woensdagavond 28 april: digitale informatieavond voor inwoners Glane

Op woensdag 28 april vanaf 19:30 uur organiseren waterschap Vechtstromen en gemeente Losser samen een digitale informatieavond. De komende tijd wordt er in Glane gestart met verschillende projecten rondom de Dinkel, de Weertsstraat, de Glanestraat en Dorpshuis de Glaan. Tijdens de informatieavond vertellen wij u meer over deze projecten en kunt u via e-mail vragen stellen aan wethouder Jaimi van Essen, Dorpsraad Glane en de projectleiders. Deze week krijgt u ook nog een nieuwsbrief in de brievenbus waarin de projecten worden toegelicht.

U kunt de bijeenkomst bijwonen via www.losser.nl/glane