WhatsApp preventieborden voor de gemeente Losser

Vanmiddag hebben burgemeester Cia Kroon en de beheerders van de WhatsApp preventiegroepen Glane en Glanerbeekhoek, Ad Pruijn en Saskia Schildkamp, het eerste WhatsApp preventiebord onthuld aan de Enschedesestraat in Losser.

In goede samenwerking met Hallo Losser is er in de gemeente Losser inmiddels een dekkend netwerk van groepen gerealiseerd, die met behulp van WhatsApp, de buurt in de gaten houden om zo samen criminaliteit te voorkomen. De WhatsApp groep kan ook in andere noodsituaties worden ingezet.

In de gemeente Losser zijn nu 22 groepen actief met in totaal ongeveer 1200 deelnemers. In de hele gemeente Losser worden 77 WhatsApp preventie borden geplaatst om (ongenode) bezoekers te wijzen op de alertheid van de inwoners.

Wil u ook deelnemen aan een groep? Schrijf u dan in via http://www.hallolosser.nl/formulieren/deelname-whatsapp-buurtpreventie

Onthulling

Cia Ad

Cia Saskia