Wethouder Marcel Wildschut vertrekt, Jaimi van Essen wordt zijn opvolger

Wethouder Marcel Wildschut (D66) heeft besloten het wethouderschap van Losser met ingang van 1 maart 2019 neer te leggen. Bij het bedrijf waar hij nu al werkzaam is, Logic Vision, start hij in een nieuwe fulltime functie als Business Innovation Manager. Voor deze (internationale) functie zal hij meer moeten gaan reizen.

De afgelopen maanden heeft Marcel Wildschut nagedacht over het aanbod om te starten als Business Innovation Manager. Hij heeft uiteindelijk besloten te kiezen voor deze kans in het bedrijfsleven. Wildschut: ”Het combineren van twee zware parttime functies – wethouder en consultant - is in toenemende mate lastiger op te brengen. Ik heb daarbij de keuze gemaakt om met mijn werk als wethouder te stoppen. Het is met spijt in mijn hart dat ik afscheid neem als wethouder van een gemeente die mij in de afgelopen jaren zeer dierbaar is geworden. Losser zal dat ook voor mij blijven.

Nieuwe kandidaat
De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 betreuren zijn vertrek maar hebben begrip voor zijn keuze. Door D66 is Jaimi van Essen naar voren geschoven als kandidaat-wethouder. De coalitie is blij met de kandidatuur van Jaimi van Essen en zal hem bij de raad voordragen voor benoeming.

Mooie en belangrijke projecten
Wethouder Wildschut heeft in zijn vijf jaren wethouderschap een aantal mooie en belangrijke projecten gerealiseerd, zoals de (ver)nieuwbouw van het Twents Carmel College, het meerjaren investeringsplan, de Gronausestraat in Losser, de centrumvisie en het -plan Losser, het centrumplan De Lutte, de duurzaamheidsvisie en de vernieuwing van het afvalbeleid. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk.

Opvolging
Jaimi van Essen wordt, net als Marcel Wildschut, een parttime wethouder voor 60%. Door onverenigbaarheid van functies binnen D66 zal hij afzien van een mogelijke zetel in de Provinciale Staten. Jaimi van Essen: ”Als er een beroep op je wordt gedaan om wethouder te
worden in de gemeente waar je bent opgegroeid, dan wil je die kans met beide handen aangrijpen.” De raadszetel van Van Essen in Losser zal worden ingenomen door Ronald Ringenoldus.

 

De coalitiefracties van CDA, VVD en D66.