Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Wethouder Jaimi van Essen neemt eerste elektrische laadpaal gemeente Losser in gebruik


Dinsdag 15 oktober was het zo ver, de eerste elektrische laadpaal in de gemeente Losser werd geplaatst en kon direct in gebruik worden genomen. Reden voor wethouder Jaimi van Essen om de laadpaal te testen dus sloot hij één van de elektrische auto’s van de gemeente aan. Resultaat: Functioneert prima. De laadpaal staat bij de parkeerplaats in de Kerkstraat bij ’t Lossers hoes.
Dit jaar en volgend jaar worden er door de hele gemeente Losser meer laadpalen geplaatst zodat er voldoende mogelijkheden bestaan voor bezoekers en inwoners van de gemeente Losser om elektrische auto’s op te halen.
Er is een grote behoefte aan laadinfrastructuur in de openbare ruimte. De gemeente, als beheerder en eigenaar van de openbare ruimte, heeft een belangrijke rol in het faciliteren van elektrisch rijden door het aanbieden van laadinfrastructuur in de openbare ruimte. De provincie faciliteert daarin. Laadpalen dragen bij aan de gemeentelijke en provinciale doelstellingen op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid. Daarom is de provincie Overijssel een samenwerking aangegaan met Allego voor het realiseren en exploiteren van laadpalen in de Overijsselse gemeenten.

 

wethouder Van Essen bij de laadpaal