Werkzaamheden aan het riool

De werkzaamheden starten op maandag 19 april 2021 en duren tot en met 23 april.

Aannemer Hamers Leidingtechniek B.V. heeft van de gemeente Losser opdracht gekregen om delen van het gemeentelijke hoofdriool in Losser te renoveren. De werkzaamheden starten op maandag 19 april 2021 en duren tot en met 23 april. Het gaat om 2 locaties in de gemeente Losser: de Benheimerstraat in de Lutte en de Gronausestraat in Losser .Op die plaatsen wordt de riolering (deels) gerenoveerd met behulp van een liner. Dit is een methode waarbij er geen graafwerkzaamheden nodig zijn. Vanaf de straat wordt via de inspectieput een nieuwe kunststof buis in de bestaande rioolbuizen aangebracht. Dit kan zonder al te veel overlast voor het verkeer en bewoners. Het riool kan zo weer voor 50 jaren mee.

Bentheimerstraat in De Lutte

Op 19 april start Hamers Leidingtechniek B.V. met werkzaamheden langs de provinciale weg N375 Bentheimerstraat in de Lutte ter hoogte van de Paasbergweg. In verband hiermee wordt het fietspad aan de noordzijde afgesloten voor doorgaand fietsverkeer. Fietsers worden omgeleid. De route wordt met borden en verkeersregelaars aangegeven. 

Gronausestraat in Losser

Op 19 april vindt ook de renovatie van de riolering langs de Gronausestraat in Losser plaats tussen de rotonde met de Broekhoekweg en De Pol. Voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden wordt de rijbaan voor de helft afgesloten. Dit betekent dat doorgaand verkeer vanuit Losser richting Glane -  Glanerbrug omgeleid wordt via de Nijverheidsstraat - Zoeker Esch en de Leusinkweg. Verkeer vanaf Glane - Glanerbrug ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Aanliggende percelen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Omwonenden en ondernemers worden vooraf per brief door de aannemer geïnformeerd. 

rioolbuis pixabay