Weerbaarder door vechtsport

In samenwerking met de gemeente Losser heeft de Sport Fabrik de pilot ‘Ontdek waar je kracht ligt’ opgezet, waarbij de vechtsport als middel wordt ingezet. Uit onderzoek blijkt dat één op tien jeugdigen weleens gepest wordt of niet weerbaar genoeg is om zichzelf te kunnen redden in de maatschappij. De pilot ‘Ontdek waar je kracht ligt’ heeft als doel om naast de lichamelijke ook de geestelijke en sociale weerbaarheid te verbeteren bij jeugdigen in de leeftijdscategorie 6-21 jaar.

Wethouder Anja Prins vindt dat een belangrijke zaak. “‘Ontdek waar je kracht ligt’ is een van de 22 pilots uit het innovatieplan 2021-2024. Ons beleid is er steeds meer op gericht om mensen vroegtijdig en preventief te ondersteunen. Soms is een klein zetje al voldoende om hen weer op weg te helpen en zo voorkomen we zwaardere zorg. We willen graag dat inwoners, oud én jong, zichzelf kunnen redden. Bewegen is natuurlijk altijd goed voor je gezondheid en welbevinden, maar door middel van deze trainingen leren jongeren ook hun grenzen aan te geven. Daarmee vergroten ze hun zelfvertrouwen en dat is heel belangrijk voor de rest van hun leven.”

De sportschool geeft bokszaktrainingen voor alle leeftijden en kickboks trainingen voor de jeugd. De jeugdigen krijgen tijdens de trainingen tools aangereikt om beter met fysieke en/of mentale weerstanden om te gaan, waardoor ze zich veiliger voelen, zelfverzekerder worden en zo weer “zelfregie” kunnen nemen in het leven. De trainingen worden begeleid door een gecertificeerde NIVM- vechtsporttrainer. Om deze pilot te mogen uitvoeren diende De Sport Fabrik aan kwaliteitscriteria te voldoen. In dit geval ging dat om het keurmerk van de Vechtsportautoriteit.

Edwin Bos van de Sport Fabrik: “We vonden het belangrijk om goed naar de kwaliteit en veiligheid te kijken en hebben daarom gebruik gemaakt van het aanbod om deel te nemen aan het Overijsselse project ´Vitale en open vechtsportclubs’. Met ondersteuning vanuit NIVM hebben we gewerkt aan deze criteria. Iedere sporter moet zich bij ons op zijn/haar gemak, gerespecteerd en thuis voelen. Dit zijn voor ons heel belangrijke pijlers en bepalen voor een groot deel de standaard die wij willen uitdragen.”

Keurmerk

De afgelopen tijd is er, met ondersteuning van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM), gewerkt aan het doorvoeren van de verplichte criteria van het keurmerk van de Vechtsportautoriteit. De Sport Fabrik voldoet inmiddels aan alle eisen die de Nederlandse Vechtsportautoriteit stelt op het gebied van gezondheid, veiligheid en gedragsregels en mocht het keurmerk in ontvangst nemen.
Edwin Korenberg van het NIVM: “De sportschool heeft goed nagedacht over zaken rondom veiligheid en deze zijn nu vastgelegd en geregeld, zodat het voor iedereen duidelijk en zichtbaar is dat dit belangrijk is voor De Sport Fabrik. Al deze acties hebben geleid tot het behalen van het keurmerk. Een mooi resultaat!”

De Nederlandse Vechtsportautoriteit is de toezichthoudende organisatie voor het kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts (mma) in Nederland. Hierin wordt samengewerkt met de vechtsportbonden en overheden, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en sportkoepel NOC*NSF. Het keurmerk geeft gemeenten zicht op de kwaliteit van vechtsportscholen. Zo kunnen ze samenwerking zoeken met de sportcentra die hun zaken op orde hebben. Sportscholen zonder keurmerk worden straks uitgesloten van wedstrijden. 

Weerbaarheidstraining