Was- en strijkservice Losser

Nieuw in Losser: was- en strijkservice

Tot en met dit jaar konden mensen met een daarvoor bestemde indicatie (Huishoudelijke Hulp Toelage HHT) extra hulp inkopen, bijvoorbeeld voor het laten verzorgen van hun was- en strijkwerk. Met ingang van 1 januari 2019 vervalt deze specifieke regeling en kunnen mensen gebruik maken van alternatieven.

Wethouder Anja Prins: “Indertijd was HHT een mooie regeling. Aan de ene kant konden mensen éxtra hulp inkopen tegen een laag tarief en aan de andere kant konden veel medewerkers van zorgorganisaties hun werk behouden. We zijn nu vier jaar verder en de wereld is veranderd. Wat de werkgelegenheid betreft is de vraag naar zorgverleners enorm gestegen. We hoeven wat dat betreft geen constructies te bedenken om mensen aan het werk te houden. Daarnaast zijn er inmiddels ook andere voorzieningen in Losser ontwikkeld, waardoor de HHT in oude vorm kan worden gestopt. We hebben nu meer mogelijkheden om maatwerk te leveren aan mensen die het daadwerkelijk nodig hebben. Ik denk daarbij aan de boodschappenservice en de maatwerkpakketten vanuit de Wmo. Een was- en strijkservice was er echter nog niet. Gemeente Losser, Springendal en Zorggroep Sint Maarten hebben daarom de handen ineengeslagen om een was- en strijkdienst op te zetten. Deze gaat met ingang van 7 januari 2019 van start.

Wat is de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)?

De Rijksoverheid stelde in 2015 de HHT in om de werkgelegenheid in de zorg te behouden en om inwoners in de gelegenheid te stellen tegen een kortingstarief aanvullende huishoudelijke ondersteuning in te kopen. Denk daarbij aan ondersteuning bij wassen en strijken en schoonmaken van de woning. De gemeente Losser kreeg in 2015 en 2016 van de Rijksoverheid een rijksbijdrage om deze regeling te kunnen betalen. De gemeente Losser heeft deze regeling in 2017 en 2018 voortgezet, ondanks het feit dat de rijksbijdrage eind 2016 werd beëindigd. De reden om de regeling toch voort te zetten was, dat er nog onvoldoende alternatieve ondersteunende voorzieningen konden worden aangeboden.

Wat betekent deze wijziging?

Inwoners van Losser, die gebruik maken van de HHT regeling, kunnen dat nog tot 1 april 2019 blijven doen. Mensen die de kortingsregeling gebruikten voor het wassen van hun kleding kunnen vanaf 1 januari 2019 gebruik maken van de Wasservice Losser. U kunt zich binnenkort aanmelden via de website www.losser.nl.

Het stopzetten van de HHT-regeling betekent dat vanaf 1 januari 2019 geen nieuwe aanvragen meer kunnen worden gedaan voor de HHT regeling. As alternatief kan gebruik worden gemaakt van de Wasservice Losser. Mantelzorgers die gebruik maakten van de HHT-regeling kunnen terecht bij de mantelzorgconsulent van Fundament. Die bekijkt samen met de mantelzorger wat de alternatieve mogelijkheden zijn.

Hoe gaat de Wasservice Losser in zijn werk?

Aanmelden gaat via de website van de gemeente Losser. U krijgt vervolgens een gesprek thuis waarin alles wordt uitgelegd. Uw wasgoed wordt eenmalig gelabeld en gemerkt. Servicebedrijf Losser komt bij u de vuile was ophalen en de schone was op een andere dag terugbrengen. De was wordt verzameld en uitgezocht bij St. Maartenstede en Springendal zorgt voor het wassen en het strijken.

Wat kost de Wasservice Losser?

De Wasservice Losser brengt kosten met zich mee, die voor rekening zijn van de gebruiker. Het wasgoed wordt afgerekend op basis van de ingeleverde kilogrammen. Voor de bovenkleding betaalt u per stuk.

Kosten

Tarief per kilogram wasgoed           € 2,20

Tarief per kledingstuk                      € 2,00

Administratiekosten per factuur      € 2,50

Tarief label per stuk                        € 0,24

Met inwoners voor wie de kosten van de Wasservice Losser te hoog dreigen te worden wordt gekeken op welke wijze hiervoor maatwerk mogelijk is.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling WIJZ van de gemeente Losser. Dan kan via e-mail: wijz@losser.nl of bellen tijdens werkdagen van 9.30 – 15.30 uur met 053-5377400. Daarnaast kunt u elke werkdag terecht in het gemeentehuis (’t Lossers hoes), afdeling WIJZ, tussen 9.30 - 15.30 uur.