Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Vul de vragenlijst in. Samen werken we aan vitaliteit!

De gemeente Losser wil graag van inwoners horen wat waar zij behoefte aan hebben op het gebied van voeding, bewegen, voorzieningen of ten aanzien van verenigingen. Is er nog iets dat mist aan het sport- of beweegaanbod binnen de gemeente Losser? Welke ideeën hebben inwoners over vitaliteit? Belangrijk dus om mee te praten en te doen. Dat kan door het invullen van een vragenlijst.

“Samen fit en gezond zijn, vinden we belangrijk voor onze inwoners en de leefbaarheid van het dorp. Het is prettig om lekker in je vel te zitten. Je kunt daaraan zelf of met anderen werken. Inwoners hebben nu de kans om mee te praten  door het invullen van de vragenlijst”, zegt wethouder Harry Nijhuis. 
“Alle inwoners, jong en oud, kunnen meedoen. Ook via de sportverenigingen zetten we de vragenlijsten uit. De uitkomsten gebruiken we om actiepunten af te spreken en deze met elkaar uit te voeren.”

Eind vorig jaar hebben sportverenigingen, zorgpartijen, onderwijs, fysiotherapeuten, diëtistes met veel enthousiasme samengewerkt aan een Lokaal Sportakkoord. Het Lokaal Sportakkoord heeft als doel om inwoners uit de gemeente Losser gezonder en vitaler te maken. 

De vragenlijst kan anoniem ingevuld worden. Maar dan kun je niet meedingen naar de prijzen. Onder de jongeren wordt namelijk een JBL Speaker verloot en onder volwassenen een Vitaliteitspakket. 

Hier vind je de vragenlijst voor volwassen inwoners 

En hier vind je de vragenlijst voor jongeren.