Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Wij zoeken de vrijwilliger van 2019. Kent u iemand? Meld hem of haar voor 13 december aan.

Losser zoekt Dé vrijwilliger van 2019

In de gemeente Losser zijn veel mensen betrokken bij het vrijwilligerswerk. Dat is ook hard nodig want zonder hun inzet zouden veel activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Daar willen we al die vrijwilligers natuurlijk hartelijk voor bedanken. Kent u iemand of kent u een organisatie die zich bijzonder voor zijn of haar noabers inspant? Geef dit dan aan de gemeente door. Wie weet wordt hij of zij wel de vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie van het jaar 2019.  

Wethouder Anja Prins: “Uit voorgaande jaren weten we dat er in de gemeente Losser een hele grote groep is die zich belangeloos inzet voor de samenleving. Deze mensen zijn enorm belangrijk. Zij zorgen er voor dat veel organisaties (extra) activiteiten kunnen draaien. Met de vrijwilligersprijs willen we onze waardering uitspreken voor alle vrijwilligers en aan die ene vrijwilliger of vrijwilligersorganisaties in het bijzonder.”

Aanmelden

Inwoners of organisaties van de gemeente Losser kunnen een vrijwilliger, groep vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties aanmelden voor de vrijwilligersprijs via een aanmeldformulier.

De formulieren zijn ook te verkrijgen bij de receptie van ’t Lossers hoes. Aanmeldingen moeten voor 13 december 2019 binnen zijn bij mevrouw K. Suthof. Dit kan via de mail: k.suthof@losser.nl of bij de receptie van ’t Lossers hoes. 

Bekendmaking en uitreiking

Een selectiecommissie verzamelt de nominaties. Een jury, die bestaat uit vijf personen die samen een afvaardiging van organisaties vormt, buigt zich over de nominaties en wijst de winnaars aan. De uitreiking van de vrijwilligersprijs vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2020. 

 
Criteria waar de individuele vrijwilliger aan moet voldoen*

Iemand komt in aanmerking voor de prijs als hij of zij:

 • met kop en schouders boven de andere vrijwilligers uitsteekt;
 • een duidelijk positieve bijdrage aan de Losserse samenleving levert;
 • in positieve zin een verandering in gang heeft gezet binnen een organisatie of de gemeente;
 • een vernieuwing in gang heeft gezet in het vrijwilligerswerk;
 • al gedurende een langere termijn vrijwilligerswerk doet bij één of meerdere organisaties;
 • een voorbeeldfunctie voor anderen vervult;
 • een belangrijke factor is bij het slagen project/activiteit;
 • saamhorigheid bevordert en mensen met elkaar in contact brengt.

Criteria waar een groep vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties aan moeten voldoen*

 •  het vrijwilligerswerk moet binnen het gebied van de gemeente Losser plaatsvinden;
 • Het vrijwilligerswerk moet inspirerend en motiverend zijn;
 •  De mate waarin een vrijwilligersgroep op een evenwichtige  en doelmatige manier omgaat met mensen , materialen en middelen;
 • De mate waarin de organisatie al dan niet kan steunen op een professioneel apparaat.

*genomineerden hoeven niet aan alle genoemde criteria te voldoen.

doosje chocola met een strik en een kaartje met de tekst "vrijwilligers bedankt"