Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Losser op 9 januari 2019 reikte wethouder Anja Prins de vrijwilligersprijs 2018 uit.

Voor de derde keer in successie werden vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in het zonnetje gezet. Wethouder Prins mocht 2 prijzen overhandigen. Een aan een vrijwilligersorganisatie en één aan de vrijwilliger van 2018. In totaal werden er zeven organisaties en zes vrijwilligers genomineerd. Een jury koos uiteindelijk voor de volgende genomineerden.  De vrijwilligersorganisatie van 2018 is Stichting Gilde: Het Repair café. De  vrijwilliger van 2018 is Gerard Bouwhuis.

Wethouder Prins: “Ik vind het geweldig dat we als gemeente in ieder geval één keer per jaar de vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten. Vrijwilligerswerk is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Ook in onze gemeente zijn ongelofelijk veel vrijwilligers actief niet alleen bij verenigingen, stichtingen en organisaties maar ook in professionele organisaties. Zonder hun inzet zouden zij niet soepel meer kunnen draaien en zouden veel activiteiten geen doorgang meer kunnen vinden. Het vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor een gemeenschap zoals de gemeente Losser waarin wij het noaberschap van harte omarmen. Daarom moeten we al deze vrijwilligers koesteren. Wat kan ik van ze zeggen: Zij hebben een hart van goud, zij staan voor hun medemens, hun club, vereniging klaar, zijn altijd bereid om te helpen en doen dat met veel liefde en passie.

Voor hun is een glimlach en een blij gezicht misschien wel het mooiste cadeau dat ze kunnen krijgen. Daarom is deze prijs een mooi initiatief. Ik wil ook graag de jury bedanken die de moeilijke taak had om uit deze nominaties toch de juiste keuze te maken.”

De winnaars krijgen een geldprijs en een mooi kunstwerk dit jaar gemaakt door Betty Florians. De jury bestond dit jaar uit: Martine Haitjema-Bouwhuis (Fundament), Ben Gengler (Skolo), Aletta Veld (Participatieraad) en Marian Vervelde (winnares van vorig jaar)

alle genomineerden op het podium

(foto J. Brilman)

Genomineerden vrijwilligersorganisaties

 • Stichting Gilde Repair Café – Sinds dit jaar zelfstandig en zonder subsidie, een groep bijzonder enthousiaste vrijwilligers die wekelijks het repaircafé draaien. Iedereen kan komen klussen of gewoon een kopje koffie drinken en even bijkletsen. Ook zijn alle kapotte apparaten van harte welkom.
 • Voorlees Express Bibliotheek Losser – 20 weken lang lezen  vrijwilligers bij gezinnen thuis voor om kinderen met een taalachterstand extra aandacht te geven en het voorlezen weer een plek in de gezinscultuur te geven.
 • Onderhoudscommissie KVV Losser – 20 vrijwilligers vormen de gedreven onderhoudscommissie. Parkonderhoud, een nieuwe kleedkamer voor de meisjes, vernieuwing van de kantine-entree en als klap op de vuurpijl een compleet nieuw kunstgrasveld. Zonder hen was dit allemaal niet gerealiseerd.
 • Ouderraad KBS de Wegwijzer – Voor het organiseren van tal van activiteiten, het betrekken van ouders en kinderen, het ontlasten van de leerkrachten en alles met beperkte middelen. Een voorbeeldfunctie.
 • Werkcomité Sempre Crescendo Overdinkel – Een groep van 4 vrijwilligers die verantwoordelijk is voor allerlei niet muzikaal gebonden activiteiten. Zij brengen geld in het laatje en worden genoemd als bindende factor voor de vereniging.
 • VTB Club – Bewondering voor het feit dat ze wekelijks een mooie avond verzorgen voor deze doelgroep. VTB staat voor Vrije Tijds Bestedingsclub voor verstandelijk gehandicapten.
 • ANWB Automaatje – Vrijwilligers die nog iets voor de medemens over hebben. Meegaan in het ziekenhuis, geduldig blijven wachten, meedenken en snel iets regelen als dat nodig is, kortom er was nooit een probleem.

De winnaar is: Stichting Gilde Repair Café

Stichting Gilde Repair Caf?

[foto J. Brilman)

Uit het juryrapport:

“Hier hebben we gekeken of het vrijwilligerswerk inspirerend en motiverend is, de mate waarin een organisatie op een evenwichtige en doelmatige manier omgaat met mensen, materialen en middelen die haar ter beschikking staan en de mate waarin men al dan niet kan steunen op een professioneel apparaat. Ook hier geldt, dat alle genomineerde groepen een fantastische bijdrage leveren aan de Losserse samenleving. Maar ook hier sprong er voor de jury een groep bovenuit. Een groep die al jaren actief is, die nieuwe doelgroepen bereikt, ik noem even de samenwerking met een basisschool waarbij leerlingen van de basisschool leren hoe bepaalde apparaten werken. Die verschillende gemeentelijke thema’s raken met hun activiteiten, ik noem iedereen doet mee, armoedebestrijding, duurzaamheid. En een groep die in eerste instantie ondersteund werd door een professioneel apparaat maar die sinds dit jaar zelfstandig is geworden.”  

Genomineerden vrijwilliger van het jaar

 • Johnny Smoors – 40 jaar avondvierdaagse, 15 jaar verkeersregelaar, 14 jaar kaartjesverkoop Sportclub Overdinkel, vrijwilliger bij het Trefhuus, bijna te veel om op te noemen.
 • Herman Asbroek – Vrijwilliger voor Reumavereniging, rondbrengen van boekjes, organisator van de jaarlijkse collecte, vrijwilliger van de rolstoelbus, vrijwilliger van het ANWB-Automaatje, jeugdleider en scheidsrechter bij voetbalclub TAR
 • Gerard Bouwhuis – Vrijwilliger voor ja, waarvoor niet eigenlijk, voor Stichting MAN, onderhoud begraafplaats, bij de ijsclub. Kortom een vrijwilliger voor Losser en niet persé als lid van een vereniging.
 • Piet Sterkenberg – Mede-oprichter van het Wees- en Ziekenhuis Pudutharai in India. Actief, samen met zijn vrouw Annie, voor de stichting Pallet. Zij helpen statushouders met raad en daad.
 • Hennie Effing – Verenigingsman in hart en nieren. Betrokken bij de zwemclub. Ex-voorzitter, bouwpastoor, beheerder en organisator van activiteiten
 • Jorieke Vreeling – Hoofdtrainster van de zwemclub Losser met behoorlijke neventaken. Enthousiasme en betrokkenheid bevorderen van de jeugd door allerlei activiteiten te organiseren. Zij maakt er een familie van.

De vrijwilliger van het jaar 2018 is geworden: Gerard Bouwhuis

Gerard Bouwhuis

Uit het juryrapport:

“De jury bekeek of deze vrijwilliger met kop en schouders boven de andere vrijwilligers uitsteekt. Of de vrijwilliger een duidelijk positieve bijdrage levert aan de Losserse samenleving, of deze vrijwilliger in positieve zin een verandering en vernieuwing in gang heeft gezet binnen de organisatie, hoe lang de vrijwilliger al actief is. Ik moet u zeggen, de genomineerde vrijwilligers zetten zich stuk voor stuk al jarenlang in voor de Losserse samenleving. In de nominaties lazen we vaak deze vrijwilliger is er altijd, deze vrijwilliger is enorm betrokken, deze vrijwilliger zet zich belangeloos in. Toch was er een vrijwilliger die er voor de jury bovenuit stak. Iemand die inderdaad al jaren op verschillende vlakken actief is, maar die er in 2018 een schepje bovenop heeft gedaan en zich (en nu citeer ik) de schakel vormde in de realisatie van een nieuwe accommodatie het Open Clubhuis voor de stichting MAN. Deze vrijwilliger was het afgelopen jaar dagelijks betrokken bij dit project en verrichtte daarbij allerlei hand- en spandiensten, zonder zelf lid te zijn. Zijn positieve uitstraling was van grote waarde, hij was een voorbeeld voor de vele vrijwilligers vanuit de verenigingen. Daarbij bracht hij tijdens zijn werk veel deskundigheid, positivisme en de nodige humor met zich mee.”

De nieuwjaarsbijeenkomst is ook opgenomen. De videobeelden zijn hier te bekijken.