Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Vervolg werkzaamheden Dorpstraat De Lutte

Vorig jaar zijn er al veel werkzaamheden verricht. Inmiddels is TWW (Twentse Weg- en Waterbouw) weer begonnen met de volgende fase. Sinds 13 januari 2020 zijn zij gestart met werkzaamheden op de kruising Luttermolenweg-Dorpstraat. Daarna gaan zij door met het werk richting Het Haverkotte. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind februari gereed. Vanaf medio februari starten de werkzaamheden aan fase 5. Dit is het laatste deel van de Dorpstraat richting het tankstation. Hier blijft het bestaande riool gehandhaafd en worden alleen grond- en straatwerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting medio maart gereed.  

Wij verzoeken u uw auto vanaf maandag 13 januari t/m medio maart niet op de rijbaan of in de parkeervakken te parkeren, maar buiten het werkvak van fase 4 of fase 5.  

Uw bereikbaarheid

Werken aan de weg brengt vrijwel altijd ongemak met zich mee. Tijdens de werkzaamheden is de Dorpstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Uw perceel blijft dus altijd te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden aan het kruispunt bij Het Haverkotte blijft Het Haverkotte te allen tijde bereikbaar voor bewoners en bestemmingsverkeer. 

Uw veiligheid 

Uiteraard denken we aan uw veiligheid. Daarom stellen we waar nodig omleidingen in en plaatsen we 
waarschuwingen en afzettingen. Neem deze in acht. Betreding van het werkterrein achter de afzetting is voor uw eigen risico.  

Afvalinzameling 

Het afval wordt ingezameld volgens de normale planning. Uw container kunt u net buiten het werkterrein of in de meest nabijgelegen zijstraat plaatsen, daar waar de vuilniswagen kan komen. Mocht dit erg lastig voor u zijn meld dit dan bij onze uitvoerder, zet dan uw container de avond voor de inzameling aan het einde van uw inrit of uw stoep klaar. Wij brengen uw container dan tijdig naar de daarvoor bestemde plek en zetten hem na lediging weer op uw inrit of uw stoep. 

Contact met de TWW 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw BV uit Oldenzaal, www.tww.nl. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij de uitvoerder van TWW. Uitvoerder is Niek Janssen. U bereikt hem via telefoonnummer 06-53 17 35 97 en via e-mail: n.janssen@tww.nl.  
 

kaartje van de de Dorpstraat van de herinrichting in de verschillende fases