Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Verlichting langs provinciale wegen

lichtmasten provinciale wegenVanaf eind 2020 is de provincie Overijssel begonnen met het uitzetten van de verlichting in een deel van de lichtmasten langs provinciale wegen. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij de N734 tussen Losser en Oldenzaal.

Onderzoek naar verkeersveiligheid van de provincie Overijssel

Met het uitzetten van de verlichting onderzoekt de provincie Overijssel of het verwijderen van de lichtmasten de veiligheid van verkeersdeelnemers aantoonbaar in gevaar brengt. Is dit het geval dan zal de verlichting zo snel mogelijk weer worden aangezet. Is dit niet het geval dan wordt de lichtmast na de zomer van 2021 verwijderd. De lichtmasten die door de provincie bewust zijn uitgeschakeld zijn voorzien van een sticker, zoals op de foto te zien is. 

Vragen/klachten over verlichting provinciale wegen

Heeft u klachten over de verlichting of het gebrek aan verlichting langs provinciale wegen? 
Dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via: 
Meldpunt: 038 425 24 23
E-mail: postbus@overijssel.nl 

Klachten of meldingen over openbare ruimte

Heeft u klachten over het onderhoud of de kwaliteit van het openbaar groen of de openbare ruimte bijvoorbeeld over:

  • Bestrating: de rijbaan, fietspaden, trottoirs en dergelijkeOpenbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, gazons, bermen, parken, maar ook gedeeltelijk de vijvers, sloten en waterpartijen.
  • Zaken als zwerfafval, vandalisme (graffiti), schade aan straatmeubilair, en weginrichting (verkeersborden)
  • Openbare verlichting (lantaarnpalen)
  • Eikenprocessierups (openbaar groen, bomen)

Dan kunt u dit digitaal aan de gemeente of via de MijnGemeente app doorgeven