Verenigingen en scholen krijgen hogere vergoeding voor de inzameling van oud papier en karton

Het college van B&W heeft besloten om de vergoeding voor de inzameling van oud papier en karton te verhogen. De vergoeding voor containers die permanent of op vaste data op een vaste plaats staan stijgt naar €0,04 per kilo, de vergoeding voor verenigingen en scholen die huis-aan-huis inzamelen stijgt naar € 0,06 per kilo. Door de vergoeding per kilo ingezameld papier te verhogen, blijft het voor verenigingen en scholen financieel interessant om oud papier en karton in te zamelen. De verhoging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2022.  

De extra kosten bedragen voor de gemeente Losser ongeveer € 15.000 per jaar. Deze kosten worden voor het jaar 2022 deels gecompenseerd door de hogere vergoeding die de gemeente heeft gekregen voor oud papier. 

Al jaren wordt het oud papier en karton in de gemeente Losser ingezameld door verenigingen en scholen. Deze zamelen het papier en karton huis-aan-huis in of door middel van containers. Sinds het jaar 2000 krijgen de inzamelende verenigingen en scholen dezelfde vaste vergoeding van € 0,03 per kg. Wethouder Jaimi van Essen: “Dit jaar krijgen we steeds meer signalen dat het inzamelen van oud papier met de huidige inzamelvergoeding niet meer loont. De kosten van het ophalen overstijgen vrijwel de inkomsten. Bijvoorbeeld de brandstof voor de auto’s is steeds duurder geworden. Wij vinden het belangrijk dat het oud papier in onze gemeente opgehaald blijft worden én dat verenigingen en scholen er wat aan over houden. Daarom vinden we het verantwoord om de inzamelvergoeding te verhogen. Tegelijkertijd hebben wij Twente Milieu gevraagd om met een alternatief inzamelplan te komen in het geval een inzamelende vereniging of school zou wegvallen. Op die manier willen we de continuïteit van de papierinzameling ook in de toekomst verzekeren.”