Verbouwing gemeentehuis tot ’t Lossers hoes met succes voltooid

De verbouwing van het gemeentehuis tot ’t Lossers hoes zit erop.

Voor het college tijd om de eindbalans op te maken. Wethouder Jan Martin van Rees: “Ik ben zeer tevreden dat we dit grote project zeer succesvol hebben afgesloten. De zogenaamde stichtingskosten zijn binnen het budget gebleven. En we hebben alle ruimtes verhuurd of ze zijn in gebruik bij de gemeentelijke organisatie. Op dit moment zijn er dus geen leegstaande ruimtes meer in ’t Lossers hoes. Tijdens de uitvoering hebben we uiteindelijk veel meer werk moeten verrichten dan vooraf was gepland. Dus is het een grote prestatie van alle betrokkenen dat we dit toch binnen het beschikbare budget hebben gerealiseerd.”

Er is veel meer werk aan het gebouw verricht dan oorspronkelijk was voorzien. Het was de bedoeling dat de verbouwing zo sober en doelmatig mogelijk zou worden uitgevoerd: bestaande elementen zouden zoveel als mogelijk worden gehandhaafd. Dit uitgangspunt bleek in de praktijk niet helemaal houdbaar. Omdat op de bovenste verdieping veel ruimtes werden samengevoegd zou er een grote variatie aan afwerkingsniveaus, kleurnuances en materialen ontstaan. Wanden, vloeren en plafonds zijn daarom alsnog uniform afgewerkt, ook daar waar het bestek er niet in voorzag. Bovendien bleek er een zodanige wirwar aan bekabeling in het gebouw te liggen dat grootschalige verwijdering en vernieuwing efficiënter was, dan het uitzoeken en aanpassen van de bestaande bekabeling. Ook de klimaatinstallatie voldeed niet aan de minimum eisen, waardoor het gedeeltelijk vervangen van leidingen en het algeheel vervangen van de isolatie van de leidingen noodzakelijk werd. Tijdens de verbouwing bleek eveneens dat de elektrische installatie her en der ingrijpende aanpassingen behoefde om te kunnen worden gecertificeerd. Ook moest extra worden geïnvesteerd in de brandveiligheid. Met name de scheiding tussen de brandcompartimenten moest worden aangepast.
Al met al staat er nu een prachtig gebouw, dat voldoet aan de eisen van de tijd en waarin een breed scala aan maatschappelijke organisaties een prima plek heeft gevonden.