Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Verbeteringen om goede zorg voor onze inwoners te garanderen

Als gemeente Losser willen we ervoor zorgen dat iedere inwoner de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. En dat het geld hiervoor dus goed wordt gebruikt. Regionaal en in Losser worden verschillende acties op het gebied van toezicht en handhaving uitgevoerd. 

De afgelopen jaren is het sociaal domein heel erg veranderd. Zaken zijn gedecentraliseerd, waardoor gemeenten een andere rol en verantwoordelijkheden hebben gekregen. Er zijn veel nieuwe werkzaamheden op de gemeente afgekomen. De afgelopen jaren is vooral gewerkt om deze taken goed in de gemeentelijke organisatie neer te leggen en vorm te geven. Hierbij is nadrukkelijk de samenwerking binnen Twente gezocht, waarbij de zorgbureaus achteraf worden gescreend.

Recente voorbeelden roepen de vraag op waarom wij zorgbureaus niet vooraf screenen. Dat zit zo: we hebben innovatieve oplossingen nodig om de tekorten in de zorg op te vangen. Daarom werken we ook graag met nieuwe, innovatieve zorgbureaus. Op dit moment loopt het proces van screening goed, maar we willen hier nog een kwaliteitsverbetering in maken. Daarom hebben wij onze lokale inzet op het gebied van kwaliteit, toezicht en handhaving aangescherpt. Zo zijn de uren van de contractmanager van de gemeente Losser uitgebreid, en zijn nieuwe kwaliteitsmedewerkers aangenomen. De reguliere werkzaamheden omvatten onder andere het onderhouden van een goede samenwerking met zorgaanbieders, het onderzoeken van signalen van onregelmatigheden op het gebied van kwaliteit en rechtmatigheid, maar ook het verbeteren van de interne kwaliteit van de afdeling Werk Inkomen Jeugd en Zorg (WIJZ).