Voorwaarden carbidschieten

Carbidschieten is toegestaan onder de volgende voorwaarden

Algemeen

 • Het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en  02.00 uur.
 • U heeft uiterlijk 28 december 2021 melding gedaan via het meldingsformulier. 
 • U ontvangt geen bevestiging. Als u geen reactie van de gemeente ontvangt voor 31 december is uw melding akkoord. 
 • Degene die met carbid schiet is minimaal 16 jaar en niet onder invloed van alcohol en drugs. Hij of zij neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
 • Als sprake is van carbid schieten door een persoon jonger dan 18 jaar, is een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon die minimaal 18 jaar is, niet onder invloed van alcohol en/of drugs is en die altijd in staat is om aanwijzingen te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter en/of handelingen kan verhinderen.

Bussen

 • Bij het carbidschieten wordt gebruikgemaakt van bussen, die niet worden afgesloten met harde voorwerpen zoals metalen (zoals busdeksels), houten en andere vergelijkbare materialen  (in ieder geval zijn toegestaan lederen en plastic ballen). De bus mag maximaal 30 liter zijn (de grootte van een melkbus). Het gebruik van voetballen of andere afsluitingen is zodanig dat daardoor geen schade aan mens, dier of goed kan worden veroorzaakt.
 • De bussen moeten stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze staan, zodat terugslag wordt voorkomen.
 • Er zijn maximaal 6 bussen in een straal van 100 meter in gebruik of gebruiksklaar.

Terrein

 • U heeft schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten. 
 • Het terrein is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal.
 • Het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 75 meter van woningen, 150 meter van zorginstellingen en voorzieningen waarin dieren verblijven, 500 meter van een vogelbeschermingsgebied.
 • Het vrijeschootsveld bedraagt tenminste 75 meter en binnen dit schootsveld bevind(t)en zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met dhr. Bolier via telefoonnummer: 06 - 18 73 19 20