Veiligheid staat voorop: aanvullende regels carbid schieten

De gemeente Losser wil daarom graag het carbidschieten mogelijk maken. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Ook dit jaar geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod. Met dit verbod kan veel letsel en leed en daarmee extra druk op de zorg, worden voorkomen. De gemeente doet dan ook een dringend beroep op alle inwoners om zich aan dit verbod te houden.

De veiligheid staat voorop

Omdat carbid niet onder het vuurwerkverbod valt gelden daarvoor net als vorig jaar aanvullende regels. Carbidschieten tijdens de jaarwisseling is één van de tradities in de gemeente Losser. De gemeente Losser wil daarom graag het carbidschieten mogelijk maken. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Bekijk de voorwaarden.

Meldplicht voor carbidschieten

Iedereen die op 31 december 2021 carbid wil schieten, moet dat uiterlijk 28 december melden bij de gemeente. Ook geldt dat alleen op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur buiten de bebouwde kom carbid mag worden geschoten. Uiteraard zijn de dan geldende coronamaatregelen van kracht.  

Meldingsformulier carbidschieten

Download hier het meldingsformulier carbidschieten. [pdf].  Dit formulier moet uiterlijk 28 december 2021 binnen zijn bij de gemeente Losser. Ingevulde meldingsformulieren carbidschieten kunnen gemaild worden naar: meldingcarbid@losser.nl

Een echte BOCK heeft doppen op

Campagne ‘Wie is de BOCK’ (Bewust Oplettende CarbidKnaller)

Wie is de BOCK is een campagne van Brandwondencentrum Groningen Martini Ziekenhuis -het brandwondencentrum voor Noord- en Oost Nederland-, Stichting Carbidschieten Drenthe, Veiligheidsregio’s Drenthe, Groningen, Fryslân, IJsselland, Twente, Noord- en Oost Gelderland en wordt ondersteund door de Nederlandse Brandwonden Stichting en vele gemeenten, GGD’s en particuliere initiatieven in Nederland.

Een echte BOCK heeft doppen op

Carbidschieten zorgt voor veel gezelligheid en plezier, maar doe het ook veilig. Daarom is de veiligheidscampagne rondom carbidschieten eind 2021 belangrijker dan ooit: hoe voorkomt u dat er ongelukken gebeuren en hoe doet u recht aan deze mooie traditie? Het antwoord daarop is de BOCK. Dit jaar focust de campagne zich op gehoorbescherming. Heel belangrijk, want wist u dat de harde knallen kunnen zorgen voor blijvende gehoorschade? 80dB kan al tot gehoorschade leiden en een carbidknal is al gauw 100dB.

Veiligheidstips carbidschieten

Veel ongelukken tijdens het carbidschieten ontstaan vaak door onwetendheid en het nemen van onnodige risico’s. Daarom wordt aan iedereen gevraagd om alleen met een ervaren BOCK te schieten en er niet aan te beginnen als u het nog nooit gedaan hebt.  Een BOCK is een Bewust Oplettende Carbid Knaller. Een ervaren carbidschieter die toekijkt op de uitvoering van het carbidschieten aan de hand van vijf veiligheidstips. 

1.    Zorg voor een goede voorbereiding. 
2.    Bescherm u zelf en anderen. Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril.
3.    Zorg voor EHBO. En voor voldoende blusmiddelen (water om te brandwonden te koelen, blusdeken) zodat u goed kunt handelen als er toch iets misgaat.
4.    Gebruik goed materiaal. Gebruik alleen een melkbus die in goede staat is en een stevige bodem heeft. Schiet met een plastic bal  en zorg dat de bus, na het ontsteken, niet achteruit kan schieten.
5.    Ontsteek het carbid veilig. Ontsteek de bus met een fakkel op een stok, terwijl je zelf aan de zijkant van de bus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat het publiek op veilige afstand is.

In het filmpe laat Mooi Wark u graag even zien hoe het moet.

Meer informatie over de campagne "Wie is de BOCK"

Kijk voor meer informatie op wieisdebock.nl of volg Instagram, Facebook of Twitter