Vechtstromen stelt onttrekkingsverbod in voor alle vijvers in bebouwde kom

Watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen heeft besloten een verbod in te stellen om water te onttrekken uit alle vijvers binnen de bebouwde kom.

Dit gebeurt op basis van de Waterschapswet en de Keur van waterschap Vechtstromen.

Als gevolg van de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen ontstaan er problemen met de waterkwaliteit van vijvers in de bebouwde kom. Warmer water bevat minder zuurstof. Wanneer er dan water wordt onttrokken is er nog minder zuurstof aanwezig. Bovendien warmt het resterende water in de vijver nu nog sneller op. De onttrekking kan daarmee vissterfte, blauwalg en botulisme tot gevolg hebben.

Het waterschap doet zijn best om vissen en andere waterorganismen in ieder geval voldoende water te blijven bieden. Bij vorige droogteperiodes hebben we gezien dat er door bedrijven soms grootschalig water uit stedelijke vijvers wordt onttrokken. Zij hebben vaak ook gebrek aan water, bijvoorbeeld om te sproeien tegen stof, of voor het  gebruik op het land. Met het onttrekkingsverbod voor alle vijvers in de bebouwde kom willen we dit voorkomen.

Medewerkers van het waterschap zien streng toe op het naleven van het onttrekkingsverbod. Bij overtredingen zal strafrechtelijk worden opgetreden.

Een slechte waterkwaliteit kan resulteren in botulisme, met dode dieren tot gevolg. Als u dode watervogels en vissen aantreft is het raadzaam om dit te melden bij het waterschap. Wij ruimen dan de dode dieren zo snel mogelijk op om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Meer informatie over de droogte is te vinden op de website van het waterschap: www.vechtstromen.nl.