Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

“Vang de boef in De Lutte en Beuningen” Doet u 17 oktober mee?

Meer heterdaadkracht zorgt voor een veiliger De Lutte en Beuningen

In de gemeente Losser  staat het thema signaleren & melden van verdachte situaties centraal. Bewoners uit De Lutte en Beuningen worden daarom uitgenodigd om op donderdagavond 17 oktober deel te nemen aan het spel ‘Vang de boef in de wijk’.  Met behulp van de bestaande Buurtpreventie WhatsApp groepen kunnen inwoners uit De Lutte en Beuningen een ‘boef’ vangen in hun wijk. Deelnemers die de boef ‘vangen’ of de beste informatie doorgeven via de WhatsApp groepen krijgen een prijs. Deze wordt na de oefening in Erve Boerrigter in De Lutte uitgereikt. De oefening loopt van 19.00 – 20.30 uur.

Wilt u ook deelnemen, maar u zit nog niet in een Buurtpreventie WhatsApp groep? Meld u dan aan via de website van hallo losser 
Hier vindt u ook meer informatie.

Waarom “Vang de boef in de wijk”?

In gesprekken met inwoners komt regelmatig naar voren dat zij schroom hebben om verdachte situaties in hun buurt te melden bij de politie of dat zij deze niet herkennen. Het spel “Vang de boef in de wijk” maakt bewoners op een leuke manier bewust van verdachte situaties en geeft hen de gelegenheid te oefenen met het signaleren en melden van verdachte situaties. 

Ziet u een verdachte situatie? Bel dan 112! 

De WhatsApp groepen Buurtpreventie zijn in het dorp Losser in februari 2016 opgestart door bewoners uit de gemeente. Daarna zijn in de gehele gemeente WhatsApp groepen opgericht. Op dit moment nemen circa 1750 bewoners, verspreid over de gemeente Losser, deel aan de WhatsApp groepen. 

Wilt u meer informatie?

Kijk op: hallolosser.nl 
Aanmelden kan via de groene button WhatsApp Buurtpreventie