Van Heek Textiles en Gemeente Losser ondertekenen Greune Deal

Inzet van waterstof als alternatief voor Gronings aardgas.

Tijdens het ondernemersontbijt op 9 april bij Van Heek Textiles ondertekenden wethouder Jaimi van Essen en Henri Brookhuis, directeur van Van Heek Textiles BV, een Greune Deal. 

Van Heek Textiles doet onderzoek naar het gebruik van waterstof als alternatief voor aardgas voor hun bedrijfsprocessen. Van Heek verstookt nu heel veel aardgas om dat ze voor de productie van garens veel warmte nodig hebben. Omdat ze op den duur van het aardgas af moeten, wordt nu in een experiment gekeken of waterstof als brandstof kan worden ingezet.  Dit onderzoek wordt door de gemeente Losser ondersteund in de vorm van een Greune Deal. Ook Energie van Noordoost Twente (de vier samenwerkende gemeenten Losser, Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal) ondersteunt het onderzoek naar waterstof met een cheque van € 2.500,-.

Greune deal

Greune deals zijn intentieovereenkomsten tussen de gemeente Losser en initiatiefnemers die bijdragen aan een duurzaam Losser. Burgerinitiatieven, verenigingen, bedrijven en andere organisaties kunnen onderling én met elkaar Greune deals sluiten. Voorstellen voor Greune deals komen, onder voorwaarden, in aanmerking voor praktische en/of financiële ondersteuning vanuit de gemeente.
 

 Van links naar rechts: wethouder Jaimi van Essen, Henri Brookhuis en Ben Blokhuis

Van links naar rechts: wethouder Jaimi van Essen, Henri Brookhuis en Ben Blokhuis
Foto: Tycho Oude Groote Beverborg