Vacature rekenkamercommissie

logo Dinkelland

 

logo Losserlogo oldenzaal

 

De Twentse gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal zijn goede buren en werken op verschillende gebieden samen. Een belangrijke samenwerkingsvorm is een gezamenlijke rekenkamercommissie. Deze commissie bestaat uit een voorzitter en twee algemene leden. Er is een vacature ontstaan van een algemeen lid door het vertrek van een van de twee huidige leden.

De gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal zijn daarom op zoek naar

Algemeen lid voor hun gezamenlijke rekenkamercommissie

Over de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is belast met het uitvoeren van onderzoeken naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en aansturing van de onderzoeken. Tevens is de commissie inhoudelijk verantwoordelijk voor de onderzoeksrapporten die als resultaat van de onderzoeken worden opgesteld. De commissie kiest haar eigen onderzoeksonderwerpen en voert in de regel voor elk van de drie gemeenten één onderzoek per jaar uit. Er wordt van uitgegaan dat de commissie een keer per maand in vergadering bijeen komt. Voor de uitvoering van onderzoeken kan de rekenkamercommissie externe personen of bureaus inschakelen. Deze verrichten hun onderzoekwerkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de commissie. De commissie rapporteert aan de gemeenteraad.

Een lid van de rekenkamercommissie 

 • Beschikt over een HBO/WO werk- en denkniveau
 • Heeft inzicht in en gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen
 • Heeft actuele kennis van en affiniteit met het lokale openbaar bestuur
 • Is politiek en maatschappelijk betrokken
 • Heeft affiniteit en liefst ervaring met het begeleiden en/of doen van onderzoek 
 • Beschikt over een conceptueel en analytisch denkvermogen
 • Heeft overtuigingskracht en communiceert vaardig
 • Heeft een onafhankelijk oordeelvormend vermogen
 • Heeft voldoende agendaruimte en flexibiliteit
 • Heeft de afgelopen tien jaren geen functie bekleed bij de gemeenten Dinkelland, Losser of Oldenzaal 
 • Bekleedt geen functie die een onafhankelijke oordeelsvorming in de weg kan staan

De vergoeding

De leden ontvangen een vergoeding voor het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.
Een algemeen lid ontvangt per vergadering tweemaal het bedrag dat is genoemd in artikel 3.4.1. van het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. 
De door de leden noodzakelijk gemaakte kosten van reizen en verblijf worden vergoed volgens de
voor commissieleden geldende reis- en verblijfkostenregeling.

Meer informatie

Daarvoor is beschikbaar de voorzitter van de Rekenkamercommissie, Fons Lohuis, tel.nr. 0620432858.

Sollicitaties
Solliciteren kan tot 28 januari 2022, door het per email sturen van een brief met motivatie, CV en een overzicht van nevenfuncties naar griffie@losser.nl

De selectieprocedure

Er wordt een selectiecommissie gevormd bestaande uit de voorzitter van de RKC en de drie griffiers. De gesprekken zullen plaatsvinden op zaterdag 5 februari 2022.