Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Vacature monteur drukriolering

Algemene informatie

De gemeente Losser staat voor zelfstandigheid maar vindt tegelijkertijd samenwerking met andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties van groot belang. De Losserse samenleving kent een zeer sterk verenigingsleven en heeft veel te bieden op gebied van recreatie, natuur en landschap. De gemeente Losser heeft ruim 22.500 inwoners en bestaat uit vijf fraaie woonkernen verslingerd aan de Dinkel in het Twentse landschap. Door de ligging aan de A1 is de gemeente goed en snel te bereiken.

Bij het Servicebedrijf van de gemeente Losser (afdeling Openbare Werken) hebben we een vacature voor de functie van:

                                                       Monteur (drukriolering)

                                                           (36 uur per week)

De afdeling Openbare Werken heeft als taak het opstellen van beleid, inrichten, beheren, reinigen en onderhouden van de Openbare Ruimte van de Gemeente Losser. Hieronder wordt onder meer verstaan: verkeer en vervoer, wegen, bermen, sloten, afvalverwijdering, gebouwen, monumenten, speelvoorzieningen, straatmeubilair, sportvoorzieningen, gladheidbestrijding, ongediertebestrijding, openbare verlichting, gemeentelijke riolering, openbaar groen, water, natuur- en landschapsbeheer.

De afdeling bestaat uit twee teams: team Inrichten en Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en het Servicebedrijf. Het team IBOR fungeert als interne - en externe opdrachtgever voor het inrichten en beheer van de openbare ruimte met daarin alle disciplines vertegenwoordigd. Het Servicebedrijf functioneert als interne aannemer. De gemeente Losser wil dichter bij de inwoners, ondernemers en bedrijven staan en samen werken aan het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. Hiervoor werken we met zogenaamde Wijkonderhoudsplannen die we jaarlijks samen met onder andere de wijkbewoners gaan opstellen.Eén van de taken welke tot het Servicebedrijf behoren is het functioneel houden van de ruim 800 pompgemalen en de berg bezink bassins en dergelijke.

Functie-informatie

Je werkt zelfstandig en samen met collega’s. Je verricht periodiek onderhoud aan schakelkasten en rioolwaterpompen. Tevens worden elektrische storingen en rioolverstoppingen verholpen door jou. Je draait mee in de storingsdiensten, dat doe je buiten de reguliere werktijden; Daarnaast verricht je overige bij de buitendienst voorkomende werkzaamheden.

Functie-eisen

Wij zoeken een collega die:

  • Een geldig MBO- diploma elektrotechniek niveau 3 heeft
  • Een aanvullende opleiding elektrotechniek niveau 4 heeft voorkeur;
  • Affiniteit heeft met riolering en pompen;
  • Flexibel is en verantwoordelijk;
  • Een rijbewijs B-E en C-E heeft of bereid zijn dit te willen behalen.

Ons aanbod

De functie is voorlopig ingeschaald in schaal 5 en bedraagt op basis van een 36-urige werkweek (min. € 1705,- / max. € 2599,- bruto per maand, conform CAR-UWO).

Inpassing van het salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie, kun je contact opnemen met Leo Heskamp (telefoon:06-12069433).

Sollicitatie

Wil je solliciteren? Maak daarvoor gebruik van de "solliciteer" knop en vul je gegevens in op het sollicitatieformulier. Stuur je brief en CV als bijlage mee.

                                             Uiterste inzenddatum 8 november.