Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Vacature medewerker handhaving, specialisatie bouw (2 fte)

Algemene informatie

De gemeente Losser staat voor zelfstandigheid maar vindt tegelijkertijd samenwerking met andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties van groot belang. De Losserse samenleving kent een zeer sterk verenigingsleven en heeft veel te bieden op gebied van recreatie, natuur en landschap. De gemeente Losser heeft ruim 22.500 inwoners en bestaat uit vijf fraaie woonkernen verslingerd aan de Dinkel in het Twentse landschap. Door de ligging aan de A1 is de gemeente goed en snel te bereiken.

Bij de afdeling Vergunningen en Handhaving zijn er vacatures voor de functie van:
 

Medewerker handhaving, specialisatie bouw (2 fte) (2 x 36 uur)

Functie-informatie

De afdeling Vergunningen en Handhaving richt zich primair op de vergunningen in het kader van de bouw- en milieuwetgeving, de Wabo/Bouwbesluit en de APV en toezicht op en handhaving van de verleende vergunningen. De afstemming van de diverse procedures vindt hier integraal plaats. Binnen het team Handhaving draag je als Medewerker handhaving zorg voor de uitvoering van de gemeentelijke handhavingstaken en het handhavingsbeleid met als specialisatie bouw. Als handhaver/toezichthouder heb je een brugfunctie tussen dat wat de klant wil, wat kan en wat mag.

Belangrijkste taken

 • Je voert (handhavings)toezicht uit op de naleving van regelgeving, vergunningsvoorwaarden en gemeentelijk beleid.
 • Je ziet toe op de naleving van genomen besluiten en legt, in voorkomende gevallen, activiteiten die strijdig zijn met verleende vergunningen stil.
 • Je behandelt klachten.
 • Je verstrekt extern en intern informatie over het vakgebied.
 • Je stelt diverse rapportages op
 • Je adviseert het college en/of afdelingshoofd over handhavingszaken

Functie-eisen

 • Je beschikt minimaal over een relevante MBO-opleiding (bij voorkeur MBO-bouwkunde) en hebt bij voorkeur ervaring met handhavingswerkzaamheden.
 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, ook in conflictsituaties
 • Je bent klantgericht, je hebt een flexibele instelling en je bent daadkrachtig
 • Bereid te werken aan (integrale) handhaving op zowel BWT, RO, Milieu, APV als brandveiligheidsgebied
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B en hebt de beschikking over een eigen auto
 • Je hebt de bereidheid om ook buiten kantoortijden te werken


Ons aanbod

Voor deze functie wordt een salaris geboden, afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring, conform schaal 8 (maximaal € 3.376,- bruto per maand) van de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Losser (AGL).

Informatie

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. Voor meer informatie over deze functie, kun je contact opnemen met Patrick Vaanholt, 1e medewerker team Handhaving (tel.: 053-5377491)

Sollicitatie

Je sollicitatie kun je richten aan de heer D. Ramerman, afdelingshoofd. Maak daarvoor gebruik van de "solliciteer" knop en vul je gegevens in het sollicitatieformulier. Stuur je brief en CV als bijlage mee.