Vacature Voorman

Bij het Servicebedrijf van de gemeente Losser (afdeling Openbare Werken) hebben we een vacature voor de functie van Voorman.

Algemene informatie

De gemeente Losser staat voor zelfstandigheid maar vindt tegelijkertijd samenwerking met andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties van groot belang. De Losserse samenleving kent een zeer sterk verenigingsleven en heeft veel te bieden op gebied van recreatie, natuur en landschap. De gemeente Losser heeft ruim 22.500 inwoners en bestaat uit vijf fraaie woonkernen verslingerd aan de Dinkel in het Twentse landschap. Door de ligging aan de A1 is de gemeente goed en snel te bereiken.

Bij het Servicebedrijf van de gemeente Losser (afdeling Openbare Werken) hebben we een vacature voor de functie van:

Voorman (36 uur per week)

De afdeling Openbare Werken heeft als taak het opstellen van beleid, inrichten, beheren, reinigen en onderhouden van de Openbare Ruimte van de Gemeente Losser. Hieronder wordt onder meer verstaan: verkeer en vervoer, wegen, bermen, sloten, afvalverwijdering, gebouwen, monumenten, speelvoorzieningen, straatmeubilair, sportvoorzieningen, gladheidbestrijding, ongediertebestrijding, openbare verlichting, gemeentelijke riolering, openbaar groen, water, natuur- en landschapsbeheer.

De afdeling bestaat uit twee teams: team Inrichten en Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en het Servicebedrijf. Het team IBOR fungeert als interne - en externe opdrachtgever voor het inrichten en beheer van de openbare ruimte met daarin alle disciplines vertegenwoordigd. Het Servicebedrijf functioneert als interne aannemer.

De gemeente Losser wil dichter bij de inwoners, ondernemers en bedrijven staan en samen werken aan het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. Hiervoor werken we met zogenaamde Wijkonderhoudsplannen die we jaarlijks samen met onder andere de wijkbewoners gaan opstellen.

Functie-informatie

Je begeleidt dagelijks een ploeg medewerkers voor de uitvoering van diverse onderhoudswerkzaamheden in het groene- en grijze vakgebied, zoals snoeiwerkzaamheden, klein machinewerk, onkruidbestrijding, plantwerk en maaien van het gazon. Maar ook het rechtzetten van een verkeersbord, het repareren van een afvalbak e.d. behoren tot de werkzaamheden.

Jij zorgt voor de planning van mens en materiaal en zorgt ervoor dat de werkzaamheden volgens opdracht worden uitgevoerd. Daarbij ben je het eerste aanspreekpunt. Je geeft sturing aan medewerkers die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening. Daarbij kun je medewerkers op de juiste wijze aansturen en enthousiasmeren. Verder werk je samen met je medewerkers mee in het onderhoud en aanleggen van groenvoorzieningen van de gemeente Losser.

Je vervult de rol van gastheerschap op het gebied van het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte voor de inwoners van jouw wijk en bent een voorbeeld voor jouw medewerkers.

Kortom, je bent een echt servicegericht buitenmens, met affiniteit met het werken met mensen uit de doelgroep Wsw. Je schrikt daarbij niet terug van de administratieve kant van je werk.

Functie-eisen

Wij zoeken een collega die:

  • Een afgeronde MBO niveau 4 opleiding heeft; bijvoorbeeld vakbekwaam hovenier of vergelijkbaar.
  • Minimaal 2 jaar ervaring heeft als voorman en affiniteit heeft met het leidinggeven aan SW medewerkers.
  • Kennis van plantensoorten heeft en goed kan omgaan met machines en gereedschappen.
  • Kennis heeft van integraal dagelijks wijkonderhoud.
  • Goed kan plannen en organiseren en kostenbewust is.
  • Een flexibele en dienstverlenende werkhouding heeft.
  • Representatief is en in staat is de rol van ‘gastheerschap’ in te vullen.
  • Servicegericht is en die in staat is de verbinding te onderhouden tussen wijkbewoners, de opdrachtgever en de eigen onderhoudsploeg.
  • In bezit is van rijbewijs BE.

Ons aanbod

Het salaris is voorlopig ingeschaald in schaal 5 en bedraagt op basis van een 36-urige werkweek (min. € 1705,- / max. € 2599,- bruto per maand, conform CAR-UWO). Op termijn is plaatsing in uitloopschaal 6 mogelijk.

Inpassing van het salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie, kun je contact opnemen met Leo Heskamp, (telefoon:06-12069433).

Sollicitatie

Wil je solliciteren? Je sollicitatie kun je richten aan de heer Dick Ramerman, Afdelingshoofd. Maak daarvoor gebruik van de "solliciteer" knop en vul je gegevens in op het sollicitatieformulier. Stuur je brief en CV als bijlage mee.

Solliciteer direct

Uiterste inzenddatum

3 maart 2019